Dla wydawców – Program Institut Français

 • Przeznaczenie dotacji : wypłata zaliczki (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji.
 • Kto może się zgłosić? wydawca polski.
 • Ilość sesji w roku : 2 (luty, czerwiec)
 • Najbliższa sesja: czerwiec 2016
 • Termin składania wniosku: piątek 6 maja 2016
 • Do kogo i jak przesyłać wnioski? drogą mailową, na frederic.constant@institutfrancais.pl
 • Co zawiera wniosek?
 • Kopię umowy podpisanej z wydawcą francuskim,
 • CV tłumacza, z listą dotychczasowych przekładów,
 • Budżet publikacji. Budżet ten powinien być wyrażony w euro i zrównoważony (koszty = przychody). W rubryce “Przychody” powinny znajdować się potwierdzone lub oczekiwane subwencje (w tym ta, która jest przedmiotem niniejszego wniosku i odpowiada wysokości zaliczki). Budzet ten wypełnia się przy użyciu specjalnego formularza, który uzyskać można kierując wiadomość na adres: frederic.constant@institutfrancais.pl. Dostępny też jest przykładowo wypełniony budżet.
 • Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach przyszłej sesji ? 1 tytuł
 • Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia? Institut Français w Paryżu.
 • Kryteria wyboru:
 • jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej
 • wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie,
 • zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki,
 • długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów francuskich z różnych dziedzin literatury, takich jak : literatura piękna, nauki społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, komiksy, publikacje akademickie i naukowe, etc.
 • Uwaga! Biorąc pod uwagę, że Institut Français w Paryżu ustalił limit 15 wniosków dla każdego kraju w kazdej sesji, oraz że jego budzet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie kolejności zgłoszeń i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, ze zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłac do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji).
 • Przekazanie subwencji: przez Institut Français (po podpisaniu umowy z wydawcą polskim) do wydawcy francuskiego. Jeżeli wydawca polski już zaplacił zaliczkę, wystąpi do wydawcy francuskiego o jej zwrot.
 • Zobowiązania wydawcy polskiego: zamieścić w książce formułę informującą o wsparciu Institut Français (tekst wskazany w umowie z Institut Français), w momencie opublikowania przekazać jeden egzemplarz książki do Institut Français (w Paryżu) oraz trzy egzemplarze do Instytutu Francuskiego w Polsce
 • Podanie wyników: czerwiec-lipiec 2016
Kontakt:
Frédéric Constant
Dyrektor mediatek, Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
22 505 98 05
frederic.constant@institutfrancais.pl
 

Wydarzenia w Twoim mieście


28
kwietnia

Przydatne strony