Wystawa « Dziedzictwo miast francuskich » w Muzeum Łazienki Królewskie

od 19 maja
do 07 czerwca
Warszawa

 Wystawa fotografii  « Dziedzictwo miast francuskich » pokazuje  62 przykłady miast i ich mieszkańców -  świadectwa  polityk ochrony i waloryzacji dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego.


Interwencja publiczna w historycznych dzielnicach miejskich, niekiedy zapomnianych, to kwestia dość delikatna.  Już w roku 1960  zgodnie mówili o tym francuski Minister Kultury André  Malraux i polski Profesor Jan Zachwatowicz : „Rewaloryzacja,  dzielnic  i zespołów historycznych niekiedy zapomnianych, to działania, które mogą  „obudzić tę Śpiącą Królewnę”,  ale może być to również pocałunek  śmiercionośny …”


W czasach obecnych, istnieje we Francji wiele instrumentów finansowych i regulacji urbanistycznych, które wspierają rewaloryzację i - szerzej pojmowaną -  rewitalizację dziedzictwa historycznego.  Uczestniczą zarówno  w poprawie krajobrazu miejskiego jak i  wspierają  „przemieszanie społeczne” różnych grup mieszkańców w odnawianych dzielnicach. Zapewniają  włączenie , integrację dawnych i nowych mieszkańców,  rozwijają wymiar estetyczny i ekonomiczny, a w szczególności  umożliwiają rozwój turystyki miejskiej.


Wsparcie finansowe jest skierowane priorytetowo na  renowację budynków i modernizację mieszkań w dawnych dzielnicach pozostających pod ochroną (Sektory Chronione, Obszary Waloryzacji Architektury i Dziedzictwa). Wsparcie jest  realizowane w formie subwencji i ulg podatkowych.


Subwencje państwowe są  przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji na studia urbanistyczne  i na roboty w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Innym źródłem wsparcia są  Agencje Państwowe, które realizują  polityki :  mieszkaniową, infrastruktury  i przestrzeni publicznych.

Wystawa « Dziedzictwo miast francuskich » w Muzeum Łazienki Królewskie od 19 maja do 7 czerwca

Galeria na ogrodzeniu od strony Al.
Ujazdowskich 


 


 


 
 


 


Wydarzenia w Twoim mieście


28
lutego

Przydatne strony