Daty - I semestr 2021/2022

  • sobota: 18/09/2021 - 22/01/2022
  • poniedziałek: 20/09/2021 - 24/01/2022
  • środa: 22/09/2021 - 19/01/2022
  • czwartek: 16/09/2021 - 27/01/2022

Czas trwania: 43 godziny lekcyjne po 45 minut
(16 spotkań po 120 minut + 15 minut przerwy)

Cena: 1110 zł / 1230 zł
 

Zapisy

Kursy te przeznaczone są dla dzieci ze szkoły podstawowej. Nauka ma na celu wykształcenie zdolności swobodnego i precyzyjnego komunikowania się po francusku w sytuacjach dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci w tym wieku.

Rozwijamy u nich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, wypowiedzi ustnej i pisemnej, poszerzając jednocześnie zagadnienia gramatyczne.

Nauczyciel używa na zajęciach podręczników a także CD, DVD, tablicy interaktywnej proponując gry i zabawy, scenki teatralne, piosenki itp.

Średnia liczba słuchaczy w grupie: 7 osób

Zajęcia: 120 minut + 15 minut przerwy przez 16 tygodni / raz w tygodniu

Zajęcia dla dzieci odbywają się w trybie stacjonarnym.

Dni
Godziny
Poziom
sobota
12.45 - 15.00
A1.1, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2
poniedziałek
15.30 - 17.45
A2.5
środa
15.30 - 17.45
A1.3

 

Podręczniki : A la Une 1, 2, 3

Zgłoszenie udziału dziecka w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty.