Daty - I semestr 2022/2023:

  • sobota 10/09/2022 - 07/01/2023
  • wtorek 13/09/2022 - 10/01/2023

Czas trwania: 36 godzin lekcyjnych
(16 spotkań po 100 minut + 10 minut przerwy)

Cena: 1220 zł / 1350 zł

Zapisy

Dzieci uczą się łatwego i precyzyjnego komunikowania po francusku w sytuacjach odpowiadającym ich potrzebom i zainteresowaniom.

Rozwijamy u nich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, wypowiedzi ustnej i pisemnej, poszerzając jednocześnie zagadnienia gramatyczne.

Nauczyciel używa na zajęciach podręczników a także CD, DVD, tablicy interaktywnej proponując gry i zabawy, scenki teatralne, piosenki itp.

Średnia liczba słuchaczy w grupie: 7 osób

Zajęcia: 100 minut + 10 minut przerwy przez 16 tygodni / raz w tygodniu.

 
Dni
Godziny
Poziom
sobota
12.45 - 14.35
A1.1, A1.3
wtorek 16.00 - 17.50 A1.1

 

Zajęcia dla dzieci odbywają się w trybie stacjonarnym.