Daty - I semestr 2021/2022:

  • sobota 18/09/2021 - 22/01/2022
  • czwartek 16/09/2021 - 27/01/2022

Czas trwania: 36 godzin lekcyjnych
(16 spotkań po 100 minut + 10 minut przerwy)

Cena: 1110 zł / 1230 zł

Zapisy

Dzieci uczą się łatwego i precyzyjnego komunikowania po francusku w sytuacjach odpowiadającym ich potrzebom i zainteresowaniom.

Rozwijamy u nich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, wypowiedzi ustnej i pisemnej, poszerzając jednocześnie zagadnienia gramatyczne.

Nauczyciel używa na zajęciach podręczników a także CD, DVD, tablicy interaktywnej proponując gry i zabawy, scenki teatralne, piosenki itp.

Średnia liczba słuchaczy w grupie: 7 osób

Zajęcia: 100 minut + 10 minut przerwy przez 16 tygodni / raz w tygodniu.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w trybie stacjonarnym.

Dni
Godziny
Poziom
sobota
12.45 - 14.35
A1.1, A1.3, A1.5, A1.6
czwartek
15.30 - 17.20
A1.1, A1.5

 

Podręczniki : Les Loustics 1, 2, 3

Zgłoszenie udziału dziecka w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty.