Wielostronne działania realizowane są przede wszystkim przez europejski program ramowy "Horyzont 2020" (2014-2020) na rzecz badań naukowych i innowacji.

Struktura programu pozwala na redystrybucję środków europejskich sektora B+R+I w ramach trzech wspierających się priorytetów: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne. Na lata 2014-2020 budżet programu Horyzont 2020 wynosi 79 mld euro (w aktualnej walucie, w tym Euratom). 

W 2014 roku, na zakończenie pierwszych aplikacji o granty programu H2020, na 800 finansowanych projektów, 127 było przygotowanych we współpracy z polskimi zespołami badawczymi.

W celu ułatwienia złożenia aplikacji, państwa członkowskie Unii Europejskiej dysponują Krajowymi Punktami Kontaktowymi, które udzielają porad związanych z prowadzonymi projektami:
 

Przydatne strony