B+R w Polsce

Fiche Curie – Stan badań naukowych w Polsce, redagowana w języku francuskim, jest dokumentem zawierającym informacje jakościowe i ilościowe na temat stanu nauki i technologii w Polsce. Fiche Curie jest aktualizowana regularnie i adresowana przede wszystkim do konsultantów, dyrektorów ds. badań naukowych i laboratoriów, biur ds. współpracy z zagranicą na uczelniach i we francuskich ośrodkach badawczych oraz do kierowników ds. badań i rozwoju w firmach. Fiche Curie można otrzymać po skierowaniu zapytania drogą mailową do Pana Sébastien REYMOND lub Antonin BORGNON (Dział ds. współpracy naukowej i technologicznej Instytutu Francuskiego w Polsce).


Treść Fiche Curie – Stan badań naukowych w Polsce

I. Struktura badań i technologii: Podmioty nadzorujące, agencje doradztwa i finansowania, instytucje oceny jakości, jednostki ewaluacyjne
II. Środki: Środki finansowe, zasoby ludzkie
III. Dziedziny naukowe i instytucje badawcze: Realizacja badań naukowych i rozpoznawalność międzynarodowa, dziedziny naukowe, główne obszary badawcze, krajowe priorytety badawcze, organizacje badawcze i uniwersytety
IV. Współpraca międzynarodowa: Informacje ogólne, Współpraca bilateralna z Francją, Programy, porozumienia o współpracy i partnerstwie, Działania mające na celu wspieranie badań i technologii francuskiej, Obecność organizacji i/lub francuskich naukowców poza ramami konwencji, Studenci we Francji, Współpraca z Unią Europejską, Istniejące porozumienia, Dostęp do programów ramowych i wyniki, Współpraca z pozostałymi państwami, Identyfikacja kluczowych partnerów, Udział w programach wielostronnych
V. Współpraca sektora badań ze szkolnictwem wyższym
VI. Współpraca sektora badań z przemysłem: Prywatne badania, publiczne programy zachęcające do podjęcia współpracy, wyniki i patenty
VII. Przydatne linki
VIII. Bibliografia

W programie

Przydatne strony