Program H2020

W celu ułatwienia złożenia aplikacji, państwa członkowskie Unii Europejskiej dysponują Krajowymi Punktami Kontaktowymi, które udzielają porad związanych z prowadzonymi projektami:
 
 

Francuskie szkolnictwo wyższe oraz badania we Francji

Stan szkolnictwa wyższego i badań we Francji jest dokumentem stworzonym przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Badań. Dokument jest rocznym raportem przedstawiającym aktualne dane dotyczące francuskiego systemu, jego zmian oraz nakładów i rezultatów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wydaniem raportu na stronie ministerstwa.
 

Stan zatrudnienia naukowego

Stan pracy naukowej opublikowany przez Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań, podsumowuje stan zatrudnienia naukowego we Francji (doktoranci, nauczyciele-badacze, badacze i personel pomocniczy, którzy przyczyniają się do prac badawczo-rozwojowych).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wydaniem raportu na stronie ministerstwa.


Biuletyn informacyjny na temat B+R w Polsce

Biuletyn monitorujący wydarzenia naukowe i technologiczne w Polsce publikowany jest każdego miesiąca i skierowany jest do naukowców, konsultantów i osób prywatnych.
Aby otrzymywać biuletyn, zapisz się do BVST Pologne do veillest-pologne.dgm-dcur-rech-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr.
 


Fiche Curie – Stan badań naukowych w Polsce

Fiche Curie – Stan badań naukowych w Polsce, redagowana w języku francuskim, jest dokumentem zawierającym informacje jakościowe i ilościowe na temat stanu nauki i technologii w Polsce.

Treść Fiche Curie – Stan badań naukowych w Polsce:

I. Struktura badań i technologii: Podmioty nadzorujące, agencje doradztwa i finansowania, instytucje oceny jakości, jednostki ewaluacyjne
II. Środki: Środki finansowe, zasoby ludzkie
III. Dziedziny naukowe i instytucje badawcze: Realizacja badań naukowych i rozpoznawalność międzynarodowa, dziedziny naukowe, główne obszary badawcze, krajowe priorytety badawcze, organizacje badawcze i uniwersytety
IV. Współpraca międzynarodowa: Informacje ogólne, Współpraca bilateralna z Francją, Programy, porozumienia o współpracy i partnerstwie, Działania mające na celu wspieranie badań i technologii francuskiej, Obecność organizacji i/lub francuskich naukowców poza ramami konwencji, Studenci we Francji, Współpraca z Unią Europejską, Istniejące porozumienia, Dostęp do programów ramowych i wyniki, Współpraca z pozostałymi państwami, Identyfikacja kluczowych partnerów, Udział w programach wielostronnych
V. Współpraca sektora badań ze szkolnictwem wyższym
VI. Współpraca sektora badań z przemysłem: Prywatne badania, publiczne programy zachęcające do podjęcia współpracy, wyniki i patenty
VII. Przydatne linki
VIII. Bibliografia
 


Fiche Curie – Stan szkolnictwa wyższego w Polsce

Fiche Curie – Stan szkolnictwa wyższego w Polsce​, redagowana w języku francuskim przez Ambasadę Francji w Polsce, jest dokumentem zawierającym informacje dt. systemu szkolnictwa wyższego w Polsce​.

Treść Fiche Curie – Stan szkolnictwa wyższego w Polsce​:

I. Struktura szkolnictwa wyższego w Polsce​
II. Struktura studia 
III. Główne zalety polskiego systemu szkolnictwa wyższego

IV. Współpraca z francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi krajami, w szczególności europejskimi
V. Orientacja na nowe działania w ramach współpracy
VI. Przydatne kontakty

 


Opisowa karta Badania w Polsce

Opisowa karta Badania w Polsce wydawana jest przez Campus France we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce. Na dwóch stronach przedstawia ona w sposób syntetyczny najważniejsze informacje dotyczące stanu badań naukowych w Polsce. 

Współpraca naukowa

Przydatne strony