Dla Kogo?

Dla kogo?
  • Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.
Dziedzina
  • Wszystkie dziedziny
Czas trwania

Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesięcy, ale istnieje możliwość otrzymania stypendium na okres krótszy.

  • 1wszy pobyt: od 01/10/2019 do 28/02/2020
  • 2gi pobyt: od 01/10/2020 do 28/02/2021
  • 3ci pobyt: od 01/10/2021 do 28/02/2022
Wysokość stypendium
  • 1060 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji
Ważne
 

 

Wybierz między "cotutelle" albo "codirection" ?

W poniższej tabeli podsumowano główne różnice między "cotutelle" albo "codirection":
 
  Doktorat « cotutelle » Doktorat « codirection »
Czy wymagana jest umowa ? tak (wzór dostępny poniżej) Skontaktuj się ze 'école doctorale' uniwersytetu we Francji
Miejsce i język obrony uzgodnione w umowie w Polsce i w języku polskim
Ilu promotorów ?  jeden w Polsce i jeden we Francji jeden w Polsce i jeden we Francji
Jakie dyplomy otrzymujemy ?   dwa dyplomy : polski i francuski jeden dyplom – polski
Data rozpoczęcia najpóźniej z początkiem drugiego roku doktoratu do ustalenia z promotorem we Francji
 

Procedura

Etap 1
Etap 2
Ważne
  • Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ & Kontakt

 

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego.
  • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym odbywać się będą studia/staż (francuskim lub angielskim).
  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ostateczne wyniki selekcji kandydatów

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje siedziba agencja Campus France z Paryża przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium, w tym CampusPass’.

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony