Dla kogo?

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.
 

 

Wysokość i czas trwania stypendium (BGF)

Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

  • Koszty ubezpieczenia
  • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
  • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie
Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.


Wymagane dokumenty

Prosimy o pobranie formularza (w języku francuskim lub angielskim) oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami. Formularz zawiera również listę dokumentów, które muszą być dołączone do dossier kandydata. Kandydat musi również pobrać i wypełnić poniższe dokumenty (.docx) zawierające opis projektu:

Form SSHN 2018 i Opis projektu (w języku angielskim)
 

Składanie dokumentów

Jeden egzemplarz podania należy przesłać na adres: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr 


Najpóźniej do
17 maja 2018 roku - godz. 12:00
(Przedłużenie termino: 28 maja 2018 roku - godz. 12:00)

 

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ&Kontakt

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony