Dla kogo?

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.
 

Priorytetowe dziedziny

Priorytetowymi dziedzinami w 2018 roku są:
 
1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):
 
- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
- Fizyka jądrowa
- Zrównoważony rozwój
- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
- Astronomia, kosmologia
- Nanotechnologie
- Biotechnologie
- Nauka o życiu i onkologia
- Medycyna
- Kataliza
- Technologie informacyjne i komunikacyjne
 
2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)
 
- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
- Unia Europejska
- Migracje
- Bezpieczeństwo
- Religia, laicyzm
- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
- Tłumaczenia automatyczne
- Społeczeństwo cyfrowe
- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
- Europa kultur
- Dziedzictwo/Polityka pamięci
- Nowe środki przekazu/Nowe media
- Sztuka współczesna
 

Wysokość i czas trwania stypendium (BGF)

Czas trwania: od 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

  • Koszty ubezpieczenia
  • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
  • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie
Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.


Wymagane dokumenty

Prosimy o pobranie formularza (w języku francuskim lub angielskim) oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami. Formularz zawiera również listę dokumentów, które muszą być dołączone do dossier kandydata.

Plik dostępny od lutego 2018. 

Formularz SSHN 2017-2018 (w języku francuskim)
lub
Form SSHN 2017-2018 (w języku angielskim)
 
Kandydat musi również pobrać i wypełnić poniższe dokumenty (.docx) zawierające opis projektu:
 
Opis projektu (w języku francuskim)
lub
Opis projektu (w języku angielskim)
 

Składanie dokumentów

Jeden egzemplarz podania należy przesłać na adres:
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr najpóźniej do północy 16 maja 2018 roku.
 

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ&Kontakt

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony