Cele i zadania współpracy kulturalnej

Francja i Polska cieszą się uznaniem ze względu na dużą wartość ich kulturalnego dziedzictwa, dynamikę działalności artystycznej i intelektualnej oraz bogactwo twórczości kinematograficznej.

Instytut Francuski w Polsce swoimi działaniami przyczynia się do dialogu między dwoma krajami będąc obecnym w obszarze wymiany kulturalnej istniejącej w dziedzinie sztuk scenicznych, muzyki klasycznej, współczesnej i kina, tworząc jednocześnie warunki współpracy w sektorze sztuk audiowizualnych i designu.

Promocja francuskiej książki z dziedziny literatury (dla dorosłych i dzieci, nauk humanistycznych i społecznych oraz komiksów), a także francuskiej myśli intelektualnej w formie debat, to kolejne priorytetowe kierunki naszej działalności.

Instytut Francuski w Polsce prowadzi aktywną działalność w obszarach związanych z następującymi przemysłami kreatywnymi i dyscyplinami artystycznymi:

  • sztuki sceniczne (teatr, taniec, cyrk, kreacje transdyscyplinarne, sztuki ulicy)
  • sztuki wizualne (sztuki plastyczne, sztuki wideo, design, architektura, moda i zawody kreatywne)
  • muzyka (klasyczna, współczesna, jazz, muzyka aktualna)
  • twórczość cyfrowa (gry wideo, sztuki wizualne)
  • kino
  • książka i wydawnictwa

Działalność ta przybiera rożne formy:

  • Promocja na terytorium Polski (podczas festiwali lub w ramach aktywności instytucji i operatorów kultury) produkcji i projektów reprezentatywnych dla francuskiej sceny artystycznej
  • Ułatwianie kontaktów i relacji pomiędzy profesjonalistami polskimi i francuskimi, organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, fundacjami, festiwalami, teatrami, galeriami, muzeami i ośrodkami sztuki.
  • Doradztwo dla profesjonalistów polskich i francuskich, organizacji i instytucji publicznych i prywatnych, fundacji, festiwali, teatrów, galerii, muzeów i ośrodków sztuki.

W naszej działalności otrzymujemy wsparcie ze strony Instytutu Francuskiego, operatora kulturalnego Ministerstwa Europy i spraw zagranicznych we Francji, poprzez programy rezydencyjne, programy międzynarodowe typu Focus planowane co roku zgodnie z francuską agendą kulturalną, adresowane do profesjonalistów kultury i wiele innych. Ponadto w działalności prowadzonej na terenie Polski współpracujemy także z siecią ośmiu ośrodków Alliance française.

Zdjęcia działu Kultura dzięki uprzejmości naszych partnerów: serwis Sinfonia Varsovia (Szalone Dni Muzyki), Carnaval Sztukmistrzów (Cie Soralino - Inbox, fot. P. Jarug, Deus Ex Machina - Galileo, fot. W. Pacewicz, Les Lendemains & Les Philébulistes, fot. J. Scherer), Teatr Studio (Madama Butterfly, fot. K. Bieliński)