Test kwalifikacyjny DAEFLE, tylko online
(2 sesje)


Zapisy do 05/04/2019 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 21/05 a 31/05/2019

Zapisy do 11/10/2019 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 28/11 a 06/12/2019

Egzamin końcowy DAEFLE (2 sesje)

Zapisy do 03/05/2019 włącznie
Data egzaminu: środa 12/06/2019
od godz. 09.00 do 17.00

Zapisy do 06/11/2019 włącznie
Data egzaminu: środa 11/12/2019
od godz. 09.00 do 17.00

 

Dyplom DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) poświadcza kompetencje do nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE). Program nauczania został opracowany przez Alliance française Paris Île-de-France we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Nauczania na Odległość (CNED).
Nauka rozpoczyna się od podstaw lub od wyższego poziomu i odbywa się korespondencyjnie. Kandydatów obowiązuje test kwalifikacyjny. Szkolenie składa się z 6 modułów. Po zaliczeniu wszystkich modułów osoby zainteresowane przystępują do egzaminu końcowego. Więcej informacji tutaj

Instytut Francuski w Polsce przeprowadza 

TEST KWALIFIKACYJNY ONLINE
(2 sesje)

 
Data testu do wyboru:
pomiędzy 21/05 a 31/05/2019 (zapisy przyjmujemy do 05/04/2019 włącznie)
pomiędzy 28/11 a 06/12/2019 (zapisy przyjmujemy do 11/10/2019 włącznie)

Opłata za test kwalifikacyjny: 330,00 zł.
 
Kandydaci na test powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- fotokopię egzaminu dojrzałości lub jego odpowiednika
- wypełniony formularz Alliance française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej)
- wypełnione zgłoszenie na test do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej)
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem bankowym lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów)
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Zgłoszenie na test kwalifikacyjny DAEFLE.  - do pobrania poniżej
 
EGZAMIN KOŃCOWY (2 sesje)
 
Data egzaminu: środa 12/06/2019, od godz. 09.00 do 17.00
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 03/05/2019 włącznie)

Data egzaminu: środa 11/12/2019, od godz. 09.00 do 17.00
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 06/11/2019 włącznie)

Opłata egzaminacyjna: 1 550,00 zł.
 
Kandydaci na egzamin powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- zaświadczenia o zaliczeniu 6 modułów,
- wypełniony formularz Alliance Française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej),
- wypełnione zgłoszenie na egzamin do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej),
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem na rachunek bankowy lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów),
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Formularz zgłoszenia na egzamin końcowy DAEFLE - do pobrania poniżej

Dodatkowych informacji udziela sekretariat kursów, tel. 48 22 5059828,
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
 
Uwaga: wypełniony wniosek uchylający (pobierz tutaj) należy odesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w dwóch następujących przypadkach:
- kandydat ukończył szkołę średnią we Francji, ale nie ma świadectwa maturalnego
- kandydat nie ukończył szkoły średniej we Francji

Cena:
Test kwalifikacyjny: 330,00 zł.
Egzamin końcowy: 1 550,00 zł.

Przydatne strony