ZAPISY NA EGZAMINY DELF TP / DALF TP i DELF PRO ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
 
Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, nie prowadzimy obecnie zapisów na egzaminy DELF i DALF TP oraz DELF PRO.  
O wszelkich zmianach powyższej decyzji będziemy informować Państwa na bieżąco.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do w/w egzaminów prosimy o pozostawienie danych kontaktowych tutaj.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie po otrzymaniu wytycznych ze strony władz francuskich (CIEP) odnośnie tegorocznych sesji egzaminacyjnych.

DELF PRO egzaminy:
poziom A1+A2: 15/06/2020
poziom B1: 16/06/2020
poziom B2: 17/06/2020
Zapisy: 06/04/2020 - 15/05/2020
(formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od dnia rozpoczęcia zapisów)
Czym jest DELF Pro?
  • DELF Pro jest odmianą Dyplomu z języka francuskiego (DELF), wydawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawanego na świecie i ważnego bezterminowo.
  • DELF Pro potwierdza umiejętność interakcji w języku francuskim w życiu zawodowym, ułatwia mobilność zawodową oraz pracę w środowisku francuskojęzycznym.
  • Kompetencje zdającego są oceniane na podstawie zadań odnoszących się do wszystkich zwyczajnych sytuacji występujących w życiu zawodowym.

Na jakim poziomie można zdawać DELF Pro?
  • DLEF Pro można zdawać na poziomach A1, A2, B1, B2.
  • Jeśli nie wiesz, jaki wybrać poziom, pomocne informacje znajdziesz tutaj:
 
A1 potraficie mówicie o sobie i o najbliższym otoczeniu.
A2 potraficie porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znacie obiegowe formuły grzecznościowe oraz możecie uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.
B1 potraficie sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.
B2 potraficie uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Czujecie się swobodnie w wymianach towarzyskich i jesteście zdolni sami poprawiać własne błędy językowe.
C1 wasza biegłość językowa pozwala wam na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujecie bogatym słownictwem, które umożliwia wam precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. Wasze wypowiedzi są jasne, formułowane bez wahania. Ich biegłość i poprawność gramatyczna świadczy o dobrym opanowaniu struktur językowych.
C2 wasza francuszczyzna odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteście gotowi do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.
 

Po co zdawać DELF Pro?
  • By potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego dyplomem uznawanym na świecie
  • By dzięki potwierdzonym kompetencjom językowym podnieść swoją wartość na rynku pracy
  • By łatwiej znaleźć zatrudnienie w środowisku francuskojęzycznym
  • By swobodniej się porozumiewać z francuskojęzycznymi współpracownikami.

Jak się zapisać na egzamin?
Możesz wybrać jeden z ośrodków egzaminacyjnych z Polsce: https://www.institutfrancais.pl/fr/le-delf-et-le-dalf 


Więcej informacji o DELF Pro : Ulotkę proszę pobrać tutaj

Przydatne strony