DFP – dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego zawodowego

Daty: -
Terminy kursów: -
Kursy standardowe

Diplômes de français professionnel (DFP) wydawane przez  Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu (CCIP) potwierdzają znajomość języka francuskiego zawodowego w następujących dziedzinach : biznes, prawo, nauka i technika, medycyna, turystyka i hotelarstwo, sekretariat.

Do egzaminu DFP może przystąpić każdy, bez względu na wiek i osiągnięte wykształcenie. Raz uzyskany dyplom ważny jest bezterminowo.

Poziomy egzaminów odpowiadają sześciu poziomom biegłości językowej według skali ustalonej przez Radę Europy (ESOKJ).

Egzaminy DFP ogólne

Potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w życiu codziennym, osobistym i zawodowym.

DFP poziom A2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP poziom B1

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

Egzaminy DFP biznesowe

Potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w życiu codziennym, osobistym i zawodowym, zwłaszcza w prowadzeniu interesów (przedsiębiorczość, wymiana handlowa, finanse).

DFP handlowy poziom B2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP handlowy poziom C1

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP handlowy poziom C2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

Egzaminy DFP różne specjalizacje

Potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w życiu zawodowym w dziedzinach, których dotyczą. Oceniają praktyczną zdolność stosowania języka w wyuczonym zawodzie.

DFP sekretariat poziom B1

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP sekretariat poziom B2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP turystyka i hotelarstwo poziom B1

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP nauka i technika poziom B1

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP medycyna poziom  B2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

DFP prawo poziom B2

Zobacz opis egzaminu oraz przykładowe zadanie.

Zapisy:

Aby uzyskać informacje o datach i cenie dyplomów, prosimy o kontakt z sekretariatem kursów.

Przydatne strony