Daty: od  08/10/2020 do 10/12/2020
Terminy kursów: raz w tygodniu 
poziom B1/B2 czwartek 17:30-19:00
poziom C1/C2 czwartek 19:10-20:40
Kursy standardowe
Czas trwania: 10 zajęć po 90 minut
najbliższy kurs
08 października
Cena: 660 zł.

Kurs wprowadza do świata biznesu i przedsiębiorczości oraz zapoznaje z francuską kulturą biznesu.

Cele:

Poszerzenie znajomości języka francuskiego mówionego i pisanego, która umożliwi komunikację w kontekście zawodowym, zrozumienie funkcjonowania świata biznesu oraz poznanie tematyki związanej z działalnością firm i spółek handlowych.

Program:

- Poznanie i zrozumienie języka używanego w komunikacji handlowej w świecie finansów i przedsiębiorstw.
- Redagowanie pism i sporządzanie dokumentów właściwych dla kontekstu handlowego (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe).
- Przygotowanie wystąpień ustnych i prezentacji.
- Nauka prowadzenia negocjacji.
- Przygotowanie do dyplomów handlowych CCIP (B2, C1, C2) potwierdzających wiedzę merytoryczną i znajomość języka francuskiego w zakresie ekonomii i prowadzenia biznesu. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu w Instytucie Francuskim.

Uwaga ! Zgłoszenie udziału w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty za kurs.

Przydatne strony