Francuski język socjologii

Daty: od 03/04/2020 do 26/06/2020
Terminy kursów: piątek 17:30-19:00
 
Kursy standardowe
Czas trwania: 10 zajęć po 90 minut
najbliższy kurs
03 kwietnia
Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom całokształtu francuskiej myśli socjologicznej.
Zapoznacie się Państwo z jej historią, metodami badań i sposobem, w jaki jest nauczana.

Przyswajanie słownictwa będzie się  odbywać poprzez dyskutowanie o tekstach  socjologicznych, zarówno tych klasycznych jak i współczesnych, obejmujących różne dziedziny nauki i różne podejścia metodologiczne (badanie poprzez wywiady, ankiety czy obserwację uczestniczącą).

Na koniec kursu, będziecie Państwo w stanie sformułować pytania badawcze (« umiejętność stawiania zagadnień »), oraz uzasadnić teoretycznie i metodologicznie swój wybór: jest to kluczowa umiejętność, świadcząca o obyciu socjologicznym a w szczególności o nabytym słownictwie.

Przydatne strony