Miejsce: Instytut Francuski w Polsce ul. Widok 12  Warszawa