Daty: od 05/10/2020 do 10/12/2020
Terminy kursów:     czwartek 16:40-18:10 grupa A2/B1
 poniedziałek 16:40-18:10    grupa B2/C1
 
Kursy standardowe
Czas trwania: 10 zajęć po 90 minut
najbliższy kurs
05 października

Warsztaty gramatyczne: nauka i powtórzenie struktur gramatycznych i składni

Poziomy od A2 do C1

10 tygodni – 20 godzin lekcyjnych

Program warsztatów na poziomie A2/B1 zawiera:

- odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki francuskiej od poziomu podstawowego do poziomu średniozaawansowanego
- analizę zastosowania czasów przeszłych w pisaniu tekstów narracyjnych i not prasowych
- praktyczne zastosowanie zaimków osobowych i względnych
- prawidłowe umiejscowienie francuskich przymiotników i przysłówków w zdaniu
- w miarę potrzeby, poruszenie wszelkich innych zagadnień z gramatyki francuskiej na poziomie A2/B1.

Program warsztatów na poziomie B2/C1 zawiera:

- odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki francuskiej na poziomie zaawansowanym
- analizę zastosowania czasów i trybów francuskich, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między trybem oznajmującym a trybem subjonctif, czasami passé composé i imparfait czy trybów warunkowych, zarówno w mowie jak i w piśmie
- przegląd miejsca zaimków osobowych w zdaniu w trybie oznajmującym, pytającym i rozkazującym
- pracę nad konstrukcjami bezokolicznikowymi, imiesłowami (czasu teraźniejszego, przeszłego i le gérondif)
- zestawienie reguł służących prawidłowemu użyciu zgodności trybów i czasów w mowie zależnej
- zastosowanie praktyczne relacji czasowo-logicznych (przyczyny, skutku, warunku, przyzwolenia/opozycji, celu…) w przedstawianiu własnego punktu widzenia w formie wypowiedzi ustnej/pisemnej
- w miarę potrzeby, poruszenie każdej  innej problematyki języka francuskiego

Uwaga ! Zgłoszenie udziału w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty za kurs.

Przydatne strony