Instytut Francuski w Polsce
ul. Widok 12
00-023 Warszawa