Instytut Francuski w Polsce
ul. Widok 12, 00-023 Warszawa