Przygotowanie do egzaminów DELF i DALF

Terminy kursów: już wkrótce daty

DELF B1
wtorek 16.40 - 18.10 (22/10/2019 – 21/01/2020)


DELF B2
środa 16.40 - 18.10 (23/10/2019 – 22/01/2020)

czwartek 18.20 - 19.50  (24/10/2019 – 23/01/2020)

DALF C1
środa 18.20 - 19.50 (23/10/2019 – 22/01/2020)
czwartek 16.40 - 18.10  (24/10/2019 – 23/01/2020)

DALF C2
wtorek 18.20 - 19.50 (22/10/2019 – 21/01/2020)


Czas trwania: 11 spotkań po 2 godziny lekcyjne (90 minut)
najbliższy kurs
22 października
Możesz potwierdzić poziom znajomości języka francuskiego uzyskując dyplom uznawany na całym świecie, ważny bezterminowo.

Nasze kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę egzaminatorów szkolonych przez specjalistów z Międzynarodowego Ośrodka Studiów Pedagogicznych we Francji (CIEP Sèvres). Uprawnienia egzaminatorów są odnawiane co dwa lata.

Przygotowanie do egzaminów DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2 to:
- praca nad czterema podstawowymi kompetencjami językowymi  (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna)
- przygotowanie do poszczególnych części egzaminu oraz egzamin próbny w połowie kursu.

11 tygodni – 22 godziny lekcyjne


Potwierdzenie znajomości języka francuskiego na poziomie B1 lub B2 jest często wymagane przy zapisie na uczelnie we Francji (poziom znajomości języka można potwierdzić dyplomem DELF lub zaświadczeniem TCF).

Uwaga: słuchacze IFP uczestniczący w zajęciach, które rozpoczęły się nie wcześniej niż we wrześniu 2016 r. oraz uczniowie zgłoszeni grupowo przez szkołę (grupa min. 5 osób) korzystają przy rejestracji na egzamin z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej.

Zgłoszenie udziału w kursie stanowi jedynie wstępną rezerwację miejsca na wybranych zajęciach. Rezerwacja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty.

 

Przydatne strony