TCF – Test de connaissance du français

Daty: TCF Tout Public, TCF Québec,TCF Canada, TCF ANF, TCF DAP
zobacz harmonogram sesji TCF poniżej
 

TCF (Test de Connaissance du Français) czyli test znajomości języka francuskiego jest testem sprawdzającym ogólny poziom znajomości języka francuskiego, przeznaczonym dla osób, które się tego języka uczą i chciałyby w sposób prosty, niezawodny i szybki uzyskać ocenę jego znajomości.

Rodzaje testu TCF:

TCF tout public: (TCF dla wszystkich)
Ten test składa się z 3 obowiązkowych sprawdzianów : zrozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych: kompozycji pisemnej oraz komentarza ustnego. Na portalu CIEP można znaleźć szczegółową prezentację poszczególnych etapów oraz przykłady tematów, które są na nich poruszane.

TCF Québec: test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu.

TCF Canada: test dla osób, które planują dłuższy pobyt / osiedlenie się w Kanadzie lub chciałyby wystąpić o nadanie kanadyjskiego obywatelstwa

TCF ANF (Accès à la nationalité française):  dla osób, które chciałyby wystąpić o francuskie obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub naturalizację.

TCF DAP Test znajomości języka francuskiego dla kandydatów na studia we Francji w celu uzyskania wstępnego zapisu na uczelnię. TCF DAP ocenia poziom znajomości  języka francuskiego studentów zagranicznych ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich (L1) lub na roczne studia w szkole architektury.

Aktualny harmonogram sesji TCF w Instytucie Francuskim

Data sesji  Zapisy do  TCF TP TCF Québec TCF ANF TCF Canada TCF DAP
11/10/2019 14/09/2019 tak tak tak tak -
10/12/2019 10/11/2019 tak  tak tak tak -


 

Formularze zgłoszenia w języku francuskim:
 

Zapisy na TCF Tout Public

Zapisy na TCF Québec

Zapisy na TCF Canada

Zapisy na TCF ANF (potrzebny przy ubieganiu się o francuskie obywatelstwo)

Więcej o TCF na stronie CIEP

Zapisy na TCF DAP - osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem kursów : kursy.warszawa@institutfrancais.pl 


Więcej o testach i dyplomach

Uwagi:

  • Na 7 dni przed egzaminem kandydat otrzyma powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną.
  • Data i godzina testu nie podlegają żadnym zmianom.
  • W razie spóźnienia się kandydata, sesja nie będzie mogła odbyć się powtórnie.
  • Rezultaty zostaną ogłoszone w terminie od 4 do 6 tygodni od dnia egzaminu.
  • Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o możliwości odebrania certyfikatów.
  • Certyfikaty nie mogą być w żadnym wypadku wysłane pocztą elektroniczną, ale mogą zostać wysłane tradycyjną pocztą na życzenie kandydata, jeśli mieszka poza Warszawą.
  • Anulowanie rejestracji i zwrot kosztów wpisowego:

- jeśli kandydat dokonał anulowania przed ostatecznym terminem rejestracji, może otrzymać zwrot kosztów rejestracji, pomniejszony o 50 zł kwoty wpisowego.

- jeśli kandydat dokonał anulowania po ostatecznym terminie rejestracji, nie będzie mógł otrzymać zwrotu kosztów rejestracji ani nie będzie mógł przełożyć testu na inny termin, z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej, (choroba, powody zawodowe, śmierć  krewnego, strajk). W takim przypadku kandydat będzie musiał dostarczyć prawomocny dokument.

Przydatne strony