Test kwalifikacyjny DAEFLE, tylko online (6 sesji)

Zapisy do 13/01/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 30/01 a 03/02/2023

Zapisy do 10/02/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 27/02 a 03/03/2023 

Zapisy do 17/03/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 03/04 a 07/04/2023

Zapisy do 16/06/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 03/07 a 07/07/2023 

Zapisy do 08/09/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 25/09 29/09/2023 

Zapisy do 03/11/2023 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 20/11 a 24/11/2023 

 

Egzamin końcowy DAEFLE (2 sesje)

Zapisy do 02/05/2023 włącznie
Egzamin: wtorek 07/06/2023 w godz. 09.00 -17.00 

Zapisy do 31/10/2023 włącznie
Egzamin: czwartek 07/12/2023 w godz. 09.00-17.00

Zapisy

Dyplom DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) poświadcza kompetencje do nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE). Program nauczania został opracowany przez Alliance française Paris Ile-de-France we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Nauczania na Odległość (CNED).
Nauka rozpoczyna się od podstaw lub od wyższego poziomu i odbywa się korespondencyjnie. Kandydatów obowiązuje test kwalifikacyjny. Szkolenie składa się z 6 modułów. Po zaliczeniu wszystkich modułów osoby zainteresowane przystępują do egzaminu końcowego. Więcej informacji tutaj

TEST KWALIFIKACYJNY ONLINE
(6 sesji)

 
Data testu do wyboru:

- od 30/01 do 03/02/2023 (zapisy do 13/01/2023 włącznie)
- od 27/02 do 03/03/2023 (zapisy do 10/02/2023 włącznie)
- od 03/04 do 07/04/2023 (zapisy do 17/03/2023 włącznie)
- od 03/07 do 07/07/2023 (zapisy do 16/06/2023 włącznie)
- od 25/09 do 29/09/2023 (zapisy do 08/09/2023 włącznie)
- od 20/11 do 24/11/2023 (zapisy do 03/11/2023 włącznie)

Zapisy odbywają się bezpośrednio przez stronę Alliance française de Paris Ile-de-France

EGZAMIN KOŃCOWY (2 sesje)
 
Data egzaminu: wtorek 07/06/2023, od godz. 09.00 do 17.00 
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 02/05/2023 włącznie)

Data egzaminu: czwartek 07/12/2023, od godz. 09.00 do 17.00
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 31/10/2023 włącznie)

Opłata egzaminacyjna: 1 750,00 zł.
 
Kandydaci na egzamin powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- zaświadczenia o zaliczeniu 6 modułów,
- wypełniony formularz Alliance Française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej),
- wypełnione zgłoszenie na egzamin do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej),
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem na rachunek bankowy lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów),
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Formularz zgłoszenia na egzamin końcowy DAEFLE - do pobrania poniżej

Dodatkowych informacji udziela sekretariat kursów, tel. 48 22 5059828,
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
 
Uwaga: wypełniony wniosek uchylający (pobierz tutaj) należy odesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w dwóch następujących przypadkach:
- kandydat ukończył szkołę średnią we Francji, ale nie ma świadectwa maturalnego
- kandydat nie ukończył szkoły średniej we Francji