Test kwalifikacyjny DAEFLE, tylko online (4 sesje)

 • Zapisy do 19/02/2021 włącznie
  Data testu do wyboru pomiędzy 15/04 a 27/04/2021
 • Zapisy do 02/04/2021 włącznie
  Data testu do wyboru pomiędzy 18/05 a 28/05/2021
 • Zapisy do 27/08/2021 włącznie
  Data testu do wyboru pomiędzy 12/10 a 20/10/2021
 • Zapisy do 08/10/2021 włącznie
  Data testu do wyboru pomiędzy 25/11 a 03/12/2021

Egzamin końcowy DAEFLE (2 sesje)

 • Zapisy do 30/04/2021 włącznie
  Data egzaminu: środa 09/06/2021 od godz. 09.00 do 16.00 
 • Zapisy do 03/11/2021 włącznie
  Data egzaminu: środa 08/12/2021 od godz. 09.00 do 16.00
Zapisy

Dyplom DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) poświadcza kompetencje do nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE). Program nauczania został opracowany przez Alliance française Paris Île-de-France we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Nauczania na Odległość (CNED).
Nauka rozpoczyna się od podstaw lub od wyższego poziomu i odbywa się korespondencyjnie. Kandydatów obowiązuje test kwalifikacyjny. Szkolenie składa się z 6 modułów. Po zaliczeniu wszystkich modułów osoby zainteresowane przystępują do egzaminu końcowego. Więcej informacji tutaj

Instytut Francuski w Polsce przeprowadza 

TEST KWALIFIKACYJNY ONLINE
(4 sesje)

 
Data testu do wyboru:
pomiędzy 15/04 a 27/04/2021 (zapisy przyjmujemy do 19/02/2021 włącznie)
pomiędzy 18/05 a 28/05/2021 (zapisy przyjmujemy do 02/04/2021 włącznie)
pomiędzy 12/10 a 20/10/2021 (zapisy przyjmujemy do 27/08/2021 włącznie)
pomiędzy 25/11 a 03/12/2021 (zapisy przyjmujemy do 08/10/2021 włącznie)

Opłata za test kwalifikacyjny: 350,00 zł.
 
Kandydaci na test powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- fotokopię egzaminu dojrzałości lub jego odpowiednika
- wypełniony formularz Alliance française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej)
- wypełnione zgłoszenie na test do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej)
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem bankowym lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów)
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Zgłoszenie na test kwalifikacyjny DAEFLE.  - do pobrania poniżej
 
EGZAMIN KOŃCOWY (2 sesje)
 
Data egzaminu: środa 09/06/2021, od godz. 09.00 do 16.00 
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 30/04/2021 włącznie)

Data egzaminu: środa 08/12/2021, od godz. 09.00 do 16.00
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 03/11/2021  włącznie)

Opłata egzaminacyjna: 1 575,00 zł.
 
Kandydaci na egzamin powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- zaświadczenia o zaliczeniu 6 modułów,
- wypełniony formularz Alliance Française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej),
- wypełnione zgłoszenie na egzamin do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej),
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem na rachunek bankowy lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów),
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Formularz zgłoszenia na egzamin końcowy DAEFLE - do pobrania poniżej

Dodatkowych informacji udziela sekretariat kursów, tel. 48 22 5059828,
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
 
Uwaga: wypełniony wniosek uchylający (pobierz tutaj) należy odesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w dwóch następujących przypadkach:
- kandydat ukończył szkołę średnią we Francji, ale nie ma świadectwa maturalnego
- kandydat nie ukończył szkoły średniej we Francji

Cena:
Test kwalifikacyjny: 330,00 zł.
Egzamin końcowy: 1 575,00 zł.