Test kwalifikacyjny DAEFLE, tylko online (4 sesje)

Zapisy do 04/03/2022 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 05/04 a 13/04/2022

Zapisy do 27/05/2022 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 27/06 a 01/07/2022

Zapisy do 26/08/2022 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 26/09 a 30/09/2022

Zapisy do 21/10/2022 włącznie
Data testu do wyboru pomiędzy 21/11 a 25/11/2022

Egzamin końcowy DAEFLE (2 sesje)

Zapisy do 29/04/2022 włącznie
Egzamin: wtorek 07/06/2022 w godz. 09.00 -17.00 

Zapisy do 28/10/2022 włącznie
Egzamin: środa 07/12/2022 w godz. 09.00-17.00

Zapisy

Dyplom DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère) poświadcza kompetencje do nauczania języka francuskiego jako obcego (FLE). Program nauczania został opracowany przez Alliance française Paris Ile-de-France we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Nauczania na Odległość (CNED).
Nauka rozpoczyna się od podstaw lub od wyższego poziomu i odbywa się korespondencyjnie. Kandydatów obowiązuje test kwalifikacyjny. Szkolenie składa się z 6 modułów. Po zaliczeniu wszystkich modułów osoby zainteresowane przystępują do egzaminu końcowego. Więcej informacji tutaj

TEST KWALIFIKACYJNY ONLINE
(4 sesje)

 
Data testu do wyboru:
pomiędzy 05/04 a 13/04/2022 (zapisy do 04/03/2022 włącznie)
pomiędzy 27/06 a 01/07/2022 (zapisy do 27/05/2022 włącznie)
pomiędzy 26/09 a 30/09/2022 (zapisy do 26/08/2022 włącznie)
pomiędzy 21/11 a 25/11/2022 (zapisy do 21/10/2022 włącznie)

Zapisy odbywają się bezpośrednio przez stronę Alliance française de Paris Ile-de-France

EGZAMIN KOŃCOWY (2 sesje)
 
Data egzaminu: wtorek 07/06/2022, od godz. 09.00 do 17.00 
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 29/04/2022 włącznie)

Data egzaminu: środa 07/12/2022, od godz. 09.00 do 17.00
(zapisy na egzamin przyjmujemy do 28/10/2022  włącznie)

Opłata egzaminacyjna: 1 650,00 zł.
 
Kandydaci na egzamin powinni dostarczyć do sekretariatu kursów IFP, w terminach wskazanych powyżej, następujące dokumenty:
- zaświadczenia o zaliczeniu 6 modułów,
- wypełniony formularz Alliance Française de Paris Île-de-France (do pobrania poniżej),
- wypełnione zgłoszenie na egzamin do Instytutu Francuskiego w Polsce (do pobrania poniżej),
- potwierdzenie dokonania wpłaty (przelewem na rachunek bankowy lub kartą płatniczą w sekretariacie kursów),
 
Formularz Alliance française de Paris Île-de-France - do pobrania poniżej
Formularz zgłoszenia na egzamin końcowy DAEFLE - do pobrania poniżej

Dodatkowych informacji udziela sekretariat kursów, tel. 48 22 5059828,
kursy.warszawa@institutfrancais.pl
 
Uwaga: wypełniony wniosek uchylający (pobierz tutaj) należy odesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w dwóch następujących przypadkach:
- kandydat ukończył szkołę średnią we Francji, ale nie ma świadectwa maturalnego
- kandydat nie ukończył szkoły średniej we Francji