DELF (Diplôme d’études en langue française) to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego natomiast DALF (Diplôme approfondi de langue française) jest dyplomem tego samego rodzaju, który poświadcza jeszcze większe kompetencje językowe. Oba dyplomy są dostępne dla wszystkich, wiek ani poziom wykształcenia nie mają znaczenia. Raz uzyskane dyplomy są bezterminowe, uznawane do końca życia.

Ważne: jeśli pragniecie studiować na uniwersytecie lub w jedenej z tak zwanych Grandes Ecoles, musicie wykazać się minimum DELF poziom B2. Uwaga, niektóre prestiżowe szkoły takie jak paryski Institut des sciences politiques oraz École polytechnique wymagają nawet DALF C1.

Różne typy DELF-DALF

Na DELF oraz DALF składają sie różne, niezależne od siebie dyplomy, które odpowiadają sześciu poziomom biegłości językowej europejskiej skali międzynarodowej ustalonej przez Radę Europy. Do każdego dyplomu prowadzą egaminy oceniające 4 kompetencje : zrozumienie ze słuchu i biegłość w mowie, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego redagowania tekstów.

Dla tych, którzy mają więcej niż 18 lat

Wasz poziom francuskiego jest podstawowy: zdawajcie na DELF A1 albo DELF A2

A1: potraficie mówicie o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: potraficie porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znacie obiegowe formuły grzecznościowe oraz możecie uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.

Wasz poziom francuskiego jest średniozaawansowany: to dla was jest DELF B1 albo DELF B2

B1: potraficie sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2: potraficie uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Czujecie się swobodnie w wymianach towarzyskich i jesteście zdolni sami poprawiać własne błędy językowe.

Szczegóły na temat DELF znajdziecie w opisie egzaminów oraz prezentacji przykładowych tematów.

Macie już praktykę w posługiwaniu się francuskim, jest już on na wysokim poziomie: możecie starać się o DALF C1 albo DALF C2

C1: wasza biegłość językowa pozwala wam na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujecie bogatym słownictwem, które umożliwia wam precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. Wasze wypowiedzi są jasne, formułowane bez wahania. Ich biegłość i poprawność gramatyczna świadczy o dobrym opanowaniu struktur językowych.

C2: wasza francuszczyzna odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteście gotowi do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

Szczegóły na temat DALF znajdziecie w opisie egzaminów oraz prezentacji przykładowych tematów.


Macie od 8 do 12 lat : to dla was jest DELF Prim.

DELF Prim A1 lub A1.1 jest skierowany do wszystkich dzieci, które rozpoczynają naukę francuskiego jako języka obcego. Jest to dyplom równowarty ogólnej wersji DELF.

Szczegóły na temat DELF Prim znajdziecie w opisie egzaminów oraz prezentacji przykładowych tematów DELF Prim A1.1 oraz tematów DELF Prim A1.Macie od 13 do 18 lat : spróbujcie DELF junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2.

DELF Junior jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jest dyplomem równowartym dyplomom ogólnym.

Szczegóły na temat DELF junior znajdziecie w prezentacji przykładowych tematów.Chcecie poruszać sie swobodnie w zawodowym środowisku frankofońskim : zdobywajcie DELF Pro.

DELF Pro jest wzorowany na testach i na skali poziomów językowych DELF, które zostały tylko przystosowane do komunikowania się w obiegowych sytuacjach zawodowych. Dyplom pozwala na określenie poziomu kandydata w posługiwaniu się językiem francuskim w pracy.

Szczegóły na temat DELF Pro znajdziecie w prezentacji przykładowych tematów oraz dodatkowym informatorze.

Jak się zapisać?

Zapisy odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym, który jest nabliżej waszego miejsca zamieszkania. Opłaty oraz daty poszczególnych egzaminów w roku 2014 znajdziecie na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce (Warszawa, Kraków).

UWAGA ! Niektóre centra egzaminacyjne nie uczestniczą we wszystkich sesjach egzaminacyjnych, trzeba więc zawczasu sprawdzić daty w ośrodku, który wybraliście.

Można zapisać się na różne egzaminy podczas tej samej sesji. Jeśli nie zdacie egzaminu, możecie do niego przystępować dowolną ilość razy.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony