Diplômes de français professionnel (DFP) – zawodowe dyplomy z języka francuskiego, uzyskuje się dzięki egzaminom praktycznym organizowanym przez Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) czyli Paryską Izbę Handlowo-Przemysłową. Oceniają one biegłość językową oraz kompetencje we francuskim pisanym i mówionym w głównych dziedzinach życia zawodowego : biznes, prawo, turystyka i hotelarstwo, sekretariat, nauka i technika, zdrowie i medycyna.

Do egzaminów DFP może przystąpić każdy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Dyplom ważny jest do końca życia.

Te dyplomy odwołują się do niektórych poziomów programu Rady Europy CECRL – Cadre européen commun de référence pour les langues czyli europejskiej skali ocen biegłości językowej.

DFP ogólne

Potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w codziennym życiu społeczno-zawodowym.

DFP poziom A2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP niveau B1

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP w biznesie

Potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w codziennym życiu społeczno-zawodowym a przede wszystkim w sferze interesów i biznesu.

DFP biznes poziom B2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP biznes poziom C1

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP biznes poziom C2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP specjalistyczne:

Egzaminy poświadczają umiejętność posługiwania się językiem francuskim w danych dziedzinach zawodowych. Ich przedmiotem jest weryfikacja umiejętności językowych, które odpowiadają kwalifikacjom zawodowym nabytym w języku ojczystym.

DFP sekretariat poziom B1

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP sekretariat poziom B2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP turystyka i hotelarstwo poziom B1

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP nauka i technika poziom B1

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP medycyna poziom B2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

DFP prawo poziom B2

Proszę skonsultować szczegółową prezentację i temat egzaminu.

Zapisy

Egzaminy DFP odbywają się w centrach egzaminacyjnych uznanych przez CCIP. Należy zapisać się w punkcie egzaminacyjnym wybranym z ośrodków DFP w Polsce gdzie zamierzamy przystąpić do testów. Tam też otrzymamy dokładne informacje dotyczące zapisów, terminów egzaminów oraz obowiązkowych opłat.

Do egzaminów DFP można przystępować bez żadnego dyplomu lub certyfikatu. Wyjatkiem jest DFP biznes na poziomie C2, do którego wymagany jest DFP biznes poziomu C1.

Do egzaminów DFP można przystępować wielokrotnie i bez ograniczeń.

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Przydatne strony