Dla artystów i tworców: program Institut français

Institut français jest operatorem kulturalnym ds wymiany międzynarodowej działającym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Kultury.

Cele działalności:

  • Wspieranie francuskiej twórczości artystycznej poza granicami Francji…
  • Nawiązywanie dialogu z kulturami świata…
  • Wymiana ekspertyz, tworzenie sieci…

W ramach swojej działalności Institut français wspiera profesjonalistów :
Każdego roku, jesienią,  Institut français ogłasza nabór projektów, które zgłaszać mogą instytucje kultury działające w dziedzinie sztuk scenicznych, muzyki, sztuk wizualnych. Aplikacje składane przez zainteresowane instytucje mogą dotyczyć dofinansowania podróży i diet francuskich artystów.

Nabór na projekty przewidziane na rok 2016 kończy sie w dniu 18 października 2015r.

Projekty można składać na stronie: http://ifprog.institutfrancais.com/fr/login

Dodatkowo informujemy takze o rozpoczeciu naboru do programu rezydencji dla artystow w Cité International des Arts w Paryzu. Szczegoly: ResidencesCIA2016

Więcej informacji na temat aplikacji: beata.kowalska@institutfrancais.pl

Wydarzenia w Twoim mieście


16
października

Przydatne strony