Dla wydawców – Program Institut Français

Podstawowe informacje o najbliższej sesji Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu.
 
Przeznaczenie dotacji : wypłata zaliczki (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji.
 
Kto może się zgłosić? wydawnictwo polskie
 
Ilość sesji w roku: 2 (luty, wrzesień)
 
Najbliższa sesja: wrzesień 2019
 
Termin składania wniosku: 7 czerwca 2019
 
Jak przesyłać wnioski?  Drogą mailową, na adres mailowy bureaudulivre@institutfrancais.pl

 
Co zawiera wniosek?
 
  • kopię umowy podpisanej z wydawcą francuskim (umowa absolutnie musi podpisana przez obie strony)
  • prezentację tłumacza (10 linii maksymalnie, w języku francuskim): studia, najważniejsze tytuły tłumaczone z francuskiego i opublikowane
  • budżet publikacji. Budżet ten powinien być wyrażony w euro i zrównoważony (koszty = przychody). W rubryce “Przychody” powinny znajdować się potwierdzone lub oczekiwane subwencje (w tym ta, która jest przedmiotem niniejszego wniosku i odpowiada wysokości zaliczki).
 
Budżet do wypełnienia 
Budżet przykładowy 
 
Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach jednej sesji ? 1 tytuł
 
Uwaga! Program nie dotyczy książek w domenie publicznym, podreczników szkolnych, książek technicznych i poradników.
 
Uwaga! Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniej niż w połowie grudnia 2019.
 
Uwaga! Biorąc pod uwagę, że Instytut Francuski w Paryżu ustalił limit 15 wniosków dla każdego kraju w kazdej sesji, oraz że jego budżet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie kolejności otrzymania kompletnych wniosków i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, ze zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłac do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji).
 
Uwaga! Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których wydawnictwo zagraniczne już wpłaciło zaliczkę. Państwo absolutnie muszą powiadomić francuskiego wydawcę, że Państwo złożyli wniosek w ramach Programu wsparcia wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryzu, żeby zaczekał na zaliczkę wypląconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy).
 
Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia? Instytut Francuski w Paryżu.
 
Kryteria wyboru:
  • jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej
  • wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie,
  • zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki,
  • długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów francuskich z różnych dziedzin literatury, takich jak : literatura piękna, nauki społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, komiksy, publikacje akademickie i naukowe, etc.
 
Przekazanie subwencji: przez Instytut Francuski w Paryżu (po podpisaniu umowy z wydawcą polskim) do wydawcy francuskiego.
 
Zobowiązania wydawcy polskiego:
  • zamieścić w książce formułę informującą o wsparciu Instytutu Francuskiego (tekst wskazany w umowie z Instytutem Francuskim) oraz logotyp Instytutu Francuskiego w Polsce na 4. stronie okladki,
  • w momencie opublikowania przekazać jeden egzemplarz książki do Instytutu Francuskiego w Paryżu, dwa egzemplarze do Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz jeden egzemplarz do Instytutu Francuskiego w Krakowie.
 
Podanie wyników: wrzesień 2019


Kontakt:
Frédéric Constant
Kierownik mediateki, Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
22 505 98 05
bureaudulivre@institutfrancais.pl

 

Wydarzenia w Twoim mieście


20
września

Nasze filmy

Przydatne strony