Działalność

Instytut Francuski w Polsce działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach:

Kursy języka francuskiego (Warszawa i Kraków)

Instytut Francuski w Polsce jest jednym z najlepszych ośrodków nauczania języka francuskiego w Polsce; posiada zespół 30 wykwalifikowanych lektorów. W ofercie Instytutu znajdują się kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia z konwersacji, gramatyki i cywilizacji francuskiej, kursy języka ekonomicznego, prawniczego i socjologicznego. Instytut jest także ośrodkiem egzaminacyjnym, oferującym możliwość zdawania państwowych egzaminów zaświadczających o znajomości języka, takich jak DELF i DALF, oraz różnych rodzajów testów TCF. Zdawalność tych egzaminów, zgodnych ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest na wysokim poziomie.

Zapisanie się na kurs językowy jest równoznaczne z uzyskaniem bezpłatnego dostępu do pracowni do samodzielnej nauki (w Warszawie) i do Mediateki oraz daje prawo do skorzystania z bonusów i oferty partnerów Instytutu (w Warszawie i w Krakowie). Ponadto Instytut organizuje kursy na zamówienie dla firm i pracowników administracji publicznej. Jednym z wielu atutów placówki jest wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w edukacji (interaktywne tablice, dodatkowe kursy online). Kontakt do działu kursów Instytutu Francuskiego w Warszawie: kursy.warszawa@institutfrancais.pl ; kontakt do działu kursów w Krakowie: kursy.krakow@institutfrancais.pl

Współpraca
kulturalna

Francja i Polska cieszą się uznaniem ze względu na dużą wartość ich kulturalnego dziedzictwa, dynamikę działalności artystycznej i intelektualnej oraz bogactwo twórczości kinematograficznej.
Instytut Francuski w Polsce swoimi działaniami przyczynia się do dialogu między dwoma krajami będąc obecnym w obszarze wymiany kulturalnej istniejącej w dziedzinie sztuk scenicznych, muzyki klasycznej, współczesnej i kina, tworząc jednocześnie warunki współpracy w sektorze sztuk audiowizualnych i designu.
Promocja francuskiej książki z dziedziny literatury (dla dorosłych i dzieci, nauk humanistycznych i społecznych oraz komiksów), a także francuskiej myśli intelektualnej w formie debat, to kolejne priorytetowe kierunki naszej działalności.

Mediateka
Warszawa i Kraków

to centrum informacji i źródło dokumentacji multimedialnej, zawierające zbiory 20 000 książek (17 000 w Krakowie), 65 tytułów prasowych, 2500 płyt CD (1300 w Krakowie) i 2200 DVD (900 w Krakowie). To także biblioteka dla dorosłych i dla dzieci, biblioteka dla uczących się języka francuskiego, z materiałami ułożonymi według stopnia zaawansowania. Mediateka jest również miejscem licznych wydarzeń wokół książek, wykładów i spotkań z autorami. Raz w miesiącu organizowana jest dwujęzyczna godzina bajki dla najmłodszych. Kontakt: Warszawa biblio@institutfrancais.pl i Kraków: mediatheque.cracovie@institutfrancais.pl

Współpraca
edukacyjna i językowa

Instytut Francuski wspiera nauczanie języka francuskiego w Polsce współpracując z wieloma instytucjami: Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz polskimi władzami oświatowymi, placówkami edukacyjnymi (w tym siecią szkół dwujęzycznych), Alliances françaises, uniwersyteckimi instytutami i katedrami romanistyki i polskimi stowarzyszeniami nauczycieli języka francuskiego. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, wspiera rozwój projektów pozaszkolnych (konkursy i festiwale, spotkania uczniów z francuskojęzycznymi artystami) oraz nadzoruje przyznawanie certyfikatów z języka francuskiego.

Współpraca uniwersytecka
i naukowa

Obejmuje przede wszystkim stypendia rządu francuskiego, współpracę między uniwersytetami, a w szczególności podwójne dyplomy francusko-polskie, które pozwalają polskim studentom w ramach francusko-polskiego toku studiów otrzymać dwa dyplomy – polski i francuski. W kwestii współpracy naukowej, istnieje polsko-francuski  program «PHC Polonium», umożliwiający co roku pięćdziesięciu zespołom naukowców z obu krajów sfinansowanie wyjazdów (pokrycie kosztów podróży i pobytu) zarówno we Francji jak i w Polsce. Ponadto dział ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej organizuje seminaria naukowe, które ułatwiają wymianę pomiędzy polskimi i francuskimi naukowcami. Dział jest też koordynatorem Salonu Studia i Kariera oraz Dni Campus France w wielu miastach Polski.

Przedstawicielstwo
Campus France

Przedstawicielstwo Campus France przyjmuje polskich studentów pragnących podjąć studia we Francji, udziela informacji i oferuje pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji. Kontakt: varsovie@campusfrance.org.pl