Działalność

Instytut Francuski w Polsce działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach:

Kursy języka francuskiego (Warszawa i Kraków): Instytut Francuski w Polsce jest jednym z najlepszych ośrodków nauczania języka francuskiego w Polsce; posiada zespół 30 wykwalifikowanych lektorów. W ofercie Instytutu znajdują się kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia z konwersacji, gramatyki i cywilizacji francuskiej, kursy języka ekonomicznego, prawniczego i socjologicznego. Instytut jest także ośrodkiem egzaminacyjnym, oferującym możliwość zdawania państwowych egzaminów zaświadczających o znajomości języka, takich jak DELF i DALF, oraz różnych rodzajów testów TCF. Zdawalność tych egzaminów, zgodnych ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest na wysokim poziomie. Zapisanie się na kurs językowy jest równoznaczne z uzyskaniem bezpłatnego dostępu do pracowni do samodzielnej nauki (w Warszawie) i do Mediateki oraz daje prawo do skorzystania z bonusów i oferty partnerów Instytutu (w Warszawie i w Krakowie). Ponadto Instytut organizuje kursy na zamówienie dla firm i pracowników administracji publicznej. Jednym z wielu atutów placówki jest wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w edukacji (interaktywne tablice, dodatkowe kursy online). Kontakt do działu kursów Instytutu Francuskiego w Warszawie: kursy.warszawa@institutfrancais.pl ; kontakt do działu kursów w Krakowie: kursy.krakow@institutfrancais.pl
Przedstawicielstwo CampusFrance przyjmuje polskich studentów pragnących podjąć studia we Francji, udziela informacji i oferuje pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji. Kontakt: varsovie@campusfrance.org.pl
Mediateka (Warszawa i Kraków) to centrum informacji i źródło dokumentacji multimedialnej, zawierające zbiory 20 000 książek (17 000 w Krakowie), 65 tytułów prasowych, 2500 płyt CD (1300 w Krakowie) i 2200 DVD (900 w Krakowie). To także biblioteka dla dorosłych i dla dzieci, biblioteka dla uczących się języka francuskiego, z materiałami ułożonymi według stopnia zaawansowania. Mediateka jest również miejscem licznych wydarzeń wokół książek, wykładów i spotkań z autorami. Raz w miesiącu organizowana jest dwujęzyczna godzina bajki dla najmłodszych. Kontakt: Warszawa biblio@institutfrancais.pl i Kraków: mediatheque.cracovie@institutfrancais.pl
Współpraca edukacyjna i językowa: Instytut Francuski wspiera nauczanie języka francuskiego w Polsce współpracując z wieloma instytucjami: Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz polskimi władzami oświatowymi, placówkami edukacyjnymi (w tym siecią szkół dwujęzycznych), Alliances françaises, uniwersyteckimi instytutami i katedrami romanistyki i polskimi stowarzyszeniami nauczycieli języka francuskiego. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, wspiera rozwój projektów pozaszkolnych (konkursy i festiwale, spotkania uczniów z francuskojęzycznymi artystami) oraz nadzoruje przyznawanie certyfikatów z języka francuskiego.
Współpraca kulturalna: dzięki niej, co roku realizowanych jest wiele prestiżowych wydarzeń, organizowanych przy pomocy renomowanych polskich instytucji kulturalnych (Teatr Polski, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Małopolski Ogród Sztuki, liczne festiwale) oraz prywatnych partnerów (Dalkia, Crédit Agricole, Lilou, Orange, Société Générale, EDF). Teatr, taniec, muzyka klasyczna i rozrywkowa były i nadal pozostają obszarami współpracy, na które kładziony jest szczególny nacisk (spektakl „Jan Karski. (Moje nazwisko jest fikcją)” w reżyserii Artura Nauzyciela, „Symfonia Pieśni Żałosnych” w choreografii Kadera Attou, występ Ballet Preljocaj, koncerty Richarda Galliano, Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Les Talents lyriques). Przegląd Nowego Kina Francuskiego, Miesiąc Frankofonii czy Festiwal Komiksu w Krakowie, aby wymienić tylko kilka, stały się corocznymi wydarzeniami, które zdążyły zgromadzić wierną publiczność.
Polityka wydawnicza i wsparcie przekładów literatury francuskiej na język polski: Instytut Francuski w Polsce służy radą i wsparciem polskim przedstawicielom rynku wydawniczego zainteresowanym francuską literaturą w oryginale lub w przekładzie na język polski, tłumaczom, by mogli otrzymać stypendium na doskonalenie warsztatu pracy we Francji, wydawcom, by mogli otrzymać subwencję na wydanie po polsku książek  francuskich lub francuskojęzycznych autorów oraz księgarniom i bibliotekom. Istnieje pięć programów wsparcia, dzięki którym udało się w ciągu dwudziestu lat wydać ponad 500 książek. Instytut zajmuje się ponadto udzielaniem porad i pomocą w ułatwieniu kontaktów z francuskimi przedstawicielami rynku wydawniczego zwłaszcza podczas spotkań branżowych. Instytut organizuje również, w ścisłej współpracy z polskimi wydawcami, regularne wizyty francuskich autorów w Polsce. Przyznawana w Krakowie, za zgodą francuskiej Akademii Goncourtów nagroda „Lista Goncourtów: polski wybór” od 15 lat zrzesza pisarzy, wydawców i studentów z romanistyk z wielu polskich uczelni, którzy są zapraszeni do wybrania „swojej” nagrody.
Konferencje i debaty: krakowski oddział Instytutu Francuskiego w Polsce, jako tematykę organizowanych spotkań wybiera głównie kwestie pamięci historycznej. Związane jest to ze znajdującym się w pobliżu miejscem obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince. Jest zaangażowany we współpracę z Żydowskim Muzeum Galicja, Uniwersytetem Jagiellońskim i Mémorial de la Shoah we Francji. Współpracuje także z Centrum Badań nad Historią Idei Wydziału Filozoficznego, Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszeniem Willa Decjusza (w kwestii historii stosunków polsko-francuskich) i Fundacją Instytut Studiów Strategicznych (zagadnienia równości kobiet i mężczyzn). Mémorial de la Shoah jest partnerem Instytutu Francuskiego w Polsce w dziedzinie badań nad pamięcią. W Warszawie, oddział Instytutu Francuskiego razem z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przy Uniwersytecie Warszawskim, regularnie organizują debaty na wysokim poziomie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. ​
Współpraca uniwersytecka i naukowa: obejmuje przede wszystkim stypendia rządu francuskiego, współpracę między uniwersytetami, a w szczególności podwójne dyplomy francusko-polskie, które pozwalają polskim studentom w ramach francusko-polskiego toku studiów otrzymać dwa dyplomy – polski i francuski. W kwestii współpracy naukowej, istnieje polsko-francuski  program «PHC Polonium», umożliwiający co roku pięćdziesięciu zespołom naukowców z obu krajów sfinansowanie wyjazdów (pokrycie kosztów podróży i pobytu) zarówno we Francji jak i w Polsce. Ponadto dział ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej organizuje seminaria naukowe, które ułatwiają wymianę pomiędzy polskimi i francuskimi naukowcami. Dział jest też koordynatorem Salonu Studia i Kariera oraz Dni Campus France w wielu miastach Polski.

 

Instytut Francuski w Polsce jest obecny na Twitterze (Oddział w Warszawie i Krakowie) i na Facebooku (Warszawa i Kraków).

Dołącz do nas

W programie

Przydatne strony