DELF TP / DALF TP

Egzaminy: 19/06/2023 - 23/06/2023
Zapisy: 24/04/2023 - 28/05/2023
 
 
Egzaminy: 13/11/2023 - 17/11/2023
Zapisy: 18/09/2023 - 13/10/2023
 

DELF JUNIOR

 
Egzamin pisemny: sobota 27/05/2023
Egzaminy ustne: 26/05/2023 - 29/05/2023
Zapisy: 27/03/2023 - 27/04/2023
 
 

DELF PRIM

Egzaminy: piątek 31/03/2023 (sesja IFP)
Zapisy: 27/01/2023 – 27/03/2023
 
Egzaminy: środa 26/04/2023 (szkoły partnerskie)
Zapisy: 27/01/2023 – 27/03/2023
Zapisy

Potrzebujesz potwierdzenia swoich kompetencji językowych w celach prywatnych lub zawodowych? Potrzebujesz dyplomu uznawanego na całym świecie, który w prosty i niezawodny sposób potwierdzi Twoją znajomość języka?

DELF i DALF to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poświadczają kompetencje językowe osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego. Egzaminy DELF / DALF są przeprowadzane na różnych poziomach i dostosowane do kandydatów w różnym wieku i wykonujących różne zawody.