• DELF PRO egzaminy:
  poziom A1+A2: 14/06/2021
  poziom B1: 15/06/2021
  poziom B2: 16/06/2021
 • Zapisy: 24/03/2021 - 24/05/2021
Zapisy

Czym jest DELF Pro?

 • DELF Pro jest odmianą Dyplomu z języka francuskiego (DELF), wydawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawanego na świecie i ważnego bezterminowo.
 • DELF Pro potwierdza umiejętność interakcji w języku francuskim w życiu zawodowym, ułatwia mobilność zawodową oraz pracę w środowisku francuskojęzycznym.
 • Kompetencje zdającego są oceniane na podstawie zadań odnoszących się do wszystkich zwyczajnych sytuacji występujących w życiu zawodowym.

Na jakim poziomie można zdawać DELF Pro?

 • DLEF Pro można zdawać na poziomach A1, A2, B1, B2.
 • Jeśli nie wiesz, jaki wybrać poziom, pomocne informacje znajdziesz tutaj:
 
A1 potraficie mówicie o sobie i o najbliższym otoczeniu.
A2 potraficie porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znacie obiegowe formuły grzecznościowe oraz możecie uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.
B1 potraficie sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.
B2 potraficie uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Czujecie się swobodnie w wymianach towarzyskich i jesteście zdolni sami poprawiać własne błędy językowe.
C1 wasza biegłość językowa pozwala wam na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujecie bogatym słownictwem, które umożliwia wam precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. Wasze wypowiedzi są jasne, formułowane bez wahania. Ich biegłość i poprawność gramatyczna świadczy o dobrym opanowaniu struktur językowych.
C2 wasza francuszczyzna odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteście gotowi do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

Po co zdawać DELF Pro?

 • By potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego dyplomem uznawanym na świecie
 • By dzięki potwierdzonym kompetencjom językowym podnieść swoją wartość na rynku pracy
 • By łatwiej znaleźć zatrudnienie w środowisku francuskojęzycznym
 • By swobodniej się porozumiewać z francuskojęzycznymi współpracownikami.

Jak się zapisać na egzamin?

Możesz wybrać jeden z ośrodków egzaminacyjnych z Polsce: https://www.institutfrancais.pl/fr/le-delf-et-le-dalf 

Więcej informacji o DELF Pro : Ulotkę proszę pobrać tutaj