Egzaminy
DELF/DALF

DELF i DALF to państwowe dyplomy z języka francuskiego jako obcego w międzynarodowej sześciostopniowej skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ustalonej przez Radę Europy.

 

Każdy egzamin weryfikuje 4 kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej.

Do egzaminu DELF-DALF można przystąpić na dowolnym wybranym przez siebie poziomie. Egzaminy nie są wzajemnie uwarunkowane.

Ważne: francuskie uniwersytety i uczelnie typu Grandes Ecoles wymagają od kandydatów przynajmniej poziomu B2, a w niektórych przypadkach (np. paryski Institut des Sciences politiques lub École polytechnique) nawet poziomu C1.

 

Różne typy DELF-DALF

DELF-DALF TP
dla dorosłych (powyżej 18 lat)

Dorośli mogą przystąpić do dowolnego egzaminu DELF (na poziomie A1, A2, B1, B2) lub DALF (na poziomie C1, C2). Każdy z sześciu dyplomów DELF-DALF funkcjonuje niezależnie od pozostałych. Kandydat sam wybiera poziom, na jakim chce przystąpić do egzaminu.

Opis egzaminów i przykładowe arkusze DELF TP znajdują się na stronie France Education

Opis egzaminów i przykładowe arkusze DALF znajdują się na stronie France Education

DELF Prim
dla dzieci (w wieku od 8 do 12 lat)

Dzieci początkujące w języku francuskim mogą przystąpić do egzaminu DELF Prim na poziomie A1.1, A1 lub A2.

Opis egzaminów i przykładowe arkusze DELF Prim znajdują się na stronie France Education

DELF Junior
dla młodzieży (w wieku od 13 do 18 lat)

Uczniowie, dla których francuski nie jest językiem ojczystym mogą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego przystępując do egzaminu DELF Junior na poziomie A1, A2, B1 lub B2.
Opis egzaminów i przykładowe arkusze DELF Junior znajdują się na stronie France Education

 

DELF Pro
dla osób pracujących w środowisku francuskojęzycznym

Egzamin DELF Pro, dostępny na poziomach A1, A2, B1, B2, ocenia kompetencje językowe potrzebne do codziennego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Tematyka egzaminów jest związana z pracą.
Opis egzaminów i przykładowe arkusze DELF Pro znajdują się na stronie France Education.

 

Jak zapisać się na egzamin?

Najlepiej zapisać się w ośrodku egzaminacyjnym najbliższym swojego miejsca zamieszkania. Tam również można uzyskać informację o terminach egzaminów i opłacie egzaminacyjnej.


Bydgoszcz Alliance Française - Kraków Instytut Francuski - Gdańsk Alliance Française - Katowice Alliance Française - Łódź Alliance Française - Lublin Alliance Française - Olsztyn  Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury - Poznań Studium Językowe UAM - Poznań Dom Bretanii - Szczecin Alliance Française - Toruń Alliance Française - Warszawa Instytut Francuski - Wrocław Alliance Française - Śląsk (Pszczyna i Zabrze) – ELC- Europa Języków i Kultur

Partner strategiczny

Wszyscy
partnerzy