Pracownicy

Stanislas Pierret

Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,

Radca kulturalny i ds. współpracy (COCAC) Ambasady francuskiej w Warszawie

Frédéric de Touchet

Konsul Generalny w Krakowie,

Zastępca dyrektora Instytutu francuskiego w Polsce, Dyrektor oddziału w Krakowie

Warszawa

Myriam Fauré

Sekretarz generalny

Anna Tomaszewska

Zastępca Sekretarza Generalnego i Głównego Księgowego regionalnego

Marzena Dąbrowska

Asystentka Sekretarza Generalnego

Stanisław Rdzonek

Kierownik administracyjno-techniczny

Stanisław Rzewuski

Pracownik Techniczny

Linda Marchetti

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Beata Kowalska

Koordynacja projektów kulturalnych

Anna Walas

Koordynator ds. kultury

Barbara Klupa

Koordynator ds. komunikacji

Nathalie Hirschsprung

Attachée ds. współpracy edukacyjnej

Roselyne Marty

Attachée ds. współpracy językowej

Anna Leszczyńska-Wojno

Asystentka ds. projektów edukacyjnych

François-Olivier Giroud

Główny Księgowy regionalny

Anna Tomaszewska

Zastępca Sekretarza Generalnego i Głównego Księgowego regionalnego

Karolina Kulfan

Asystentka Głównego Księgowego regionalnego

Wiesława Bogdańska

Asystentka Głownego Księgowego regionalnego

Frédéric Constant

Dyrektor mediateki

Małgorzata Głąbska

Bibliotekarka

Joanna Podczaszy

Bibliotekarka

Maria Markiewicz

Bibliotekarka

Sébastien Reymond

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Cyrielle Dufrenne

Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Antonin Borgnon

Konsultant ds. nauki, odpowiedzialny za stypendia rządu francuskiego

Francis Chabrat

Zastępca Attaché ds. Współpracy Uniwersyteckiej

Eliza Łuczyńska

Przedstawiciel Campus France Polska

Monika Obrębalska

Kierownik administracyjny działu kursów

Anne-Christine Szczepańska

Asystentka w dziale kursów

Patrycja Pawlik

Sekretarka w dziale kursów

Irena Plumecoq

Sekretarka w dziale kursów

Barbara Majchrzak

Pracownik administracyjno-porządkowy

Kraków

Michaël Magne

Sekretarz Generalny
Dyrektor kursów

Joanna Sikora-Wnek

Specjalista ds. marketingu, promocji i komunikacji

Magdalena Bożek

Asystentka ds. projektów kulturalnych

Jadwiga Lembas

Bibliotekarka

Dorota Mendera

Sekretariat kursów
recepcja

Bogusław Bilny

Pracownik techniczny

Zuzanna Rokita

Koordynator Campus France Polska w Krakowie

Piotr Chudzik

Kierowca

Dołącz do nas

W programie

Przydatne strony