Pracownicy

Georges Diener

Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,

Radca ds. współpracy kulturalnej (COCAC) Ambasady Francji w Warszawie

Linda Marchetti

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Frédéric de Touchet

Konsul Generalny w Krakowie,
Dyrektor oddziału w Krakowie

Warszawa

Fabienne Ricordel

Attachée ds. współpracy edukacyjnej

Linda Marchetti

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Beata Kowalska

Ekspert-koordynator projektów kulturalnych

Anna Walas

Koordynator ds. kultury

Barbara Klupa

Koordynator ds. komunikacji

Magdalena Krzemińska

Asystentka Dyrekcji i ds. współpracy z partnerami

Myriam Fauré

Sekretarz generalny

Anna Tomaszewska

Zastępca Sekretarza Generalnego i Głównego Księgowego regionalnego

Marzena Dąbrowska

Asystentka Sekretarza Generalnego

Stanisław Rdzonek

Kierownik administracyjno-techniczny

Stanisław Rzewuski

Pracownik Techniczny

Fabienne Ricordel

Attachée ds. współpracy edukacyjnej

Roselyne Marty

Attachée ds. współpracy językowej

Anna Leszczyńska-Wojno

Asystentka ds. projektów edukacyjnych

Vincent Tastet

Główny Księgowy regionalny

Anna Tomaszewska

Zastępca Sekretarza Generalnego i Głównego Księgowego regionalnego

Karolina Kulfan

Asystentka Głównego Księgowego regionalnego

Wiesława Bogdańska

Asystentka Głownego Księgowego regionalnego

Frédéric Constant

Kierownik mediateki Koordynator ds. książki

Małgorzata Głąbska

Bibliotekarka

Joanna Podczaszy

Bibliotekarka

Maria Markiewicz

Bibliotekarka

Christophe Paoli

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Joanna Lora

Zastępca Attaché, Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Thibaud Dubrule

Koordynator ds. nauki, odpowiedzialny za stypendia rządu francuskiego

Anne Kacprzak

Koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej

Eliza Łuczyńska

Koordynator Campus France w Polsce

Monika Obrębalska

Kierownik administracyjny działu kursów

Anna Topór

Koordynator pedagogiczny

Anne-Christine Szczepańska

Asystentka w dziale kursów

Patrycja Pawlik

Sekretarka w dziale kursów

Barbara Majchrzak

Pracownik administracyjno-porządkowy

Kraków

Michaël Magne

Sekretarz Generalny
Dyrektor kursów

Joanna Sikora-Wnek

Specjalista ds. marketingu, promocji i komunikacji

Magdalena Bożek

Asystentka ds. projektów kulturalnych

Jadwiga Lembas

Bibliotekarka

Dorota Mendera

Sekretarka w dziale kursów / Recepcjonistka

Bogusław Bilny

Pracownik techniczny

Michał Zięba

Koordynator oddziału Campus France Polska w Krakowie
 

Piotr Chudzik

Kierowca

Dołącz do nas

W programie

Przydatne strony