Pracownicy

Georges Diener

Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce,

Radca ds. współpracy kulturalnej (COCAC) Ambasady Francji w Warszawie

Linda Marchetti

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Frédéric de Touchet

Konsul Generalny w Krakowie,
Dyrektor oddziału w Krakowie

Warszawa

Linda Marchetti

Zastępca Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, Attachée kulturalna

Beata Kowalska

Ekspert-koordynator projektów kulturalnych

Anna Walas

Koordynator ds. kultury

Barbara Klupa

Koordynator ds. komunikacji

Magdalena Pacholczyk

Asystentka Dyrekcji i ds. współpracy z partnerami

Myriam Fauré

Sekretarz generalny

Anna Tomaszewska

Zastępca Sekretarza Generalnego i Głównego Księgowego regionalnego

Marzena Dąbrowska

Asystentka Sekretarza Generalnego

Stanisław Rdzonek

Kierownik administracyjno-techniczny

Stanisław Rzewuski

Pracownik Techniczny

Fabienne Ricordel

Attachée ds. współpracy edukacyjnej

Roselyne Marty

Attachée ds. współpracy językowej

Anna Leszczyńska-Wojno

Asystentka ds. projektów edukacyjnych

Vincent Tastet

Główny Księgowy regionalny

Karolina Kulfan

Asystentka Głównego Księgowego regionalnego

Grégory Pin

Asystent głównego księgowego regionalnego
 

Anna Szafirowska

Pracownik działu księgowości
 

Frédéric Constant

Kierownik mediateki Koordynator ds. książki

Małgorzata Głąbska

Bibliotekarka

Pauline Roux

Bibliotekarka

Christophe Paoli

Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Joanna Jachimczuk Lora

Zastępca Attaché, Koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej

Valentin Peden

Koordynator ds. nauki

Eliza Łuczyńska

Koordynator Campus France w Polsce

Anna Topór

Dyrektor kursów

Monika Obrębalska

Zastępca Dyrektora kursów

Patrycja Pawlik

Sekretarka w dziale kursów

Blanka Kostrzewa-Sawczyn

Sekretarka w dziale kursów / recepcjonistka

Barbara Majchrzak

Pracownik administracyjno-porządkowy

Kraków

Michaël Magne

Sekretarz Generalny
Dyrektor kursów

Joanna Sikora-Wnek

Specjalistka ds. marketingu, promocji i komunikacji

Magdalena Bożek

Asystentka ds. projektów kulturalnych

Kaja Śliwa

Asystentka dyrekcji i ds. współpracy z partnerami
 

Ewa Stopa

Bibliotekarka

Dorota Mendera

Sekretarka w dziale kursów / Recepcjonistka

Bogdan Bilny

Kierownik techniczny

Michał Zięba

Koordynator oddziału Campus France Polska w Krakowie
 

Piotr Chudzik

Kierowca

Dołącz do nas

W programie

Przydatne strony