Program Erasmus powstał w 1987 roku i przyczynia się do tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego poprzez rozwój licznych założeń operacyjnych, w tym m.in.:

 • poprawę jakości i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych
 • zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli i kadry akademickie
 • wzmocnienie współpracy wielostronnej pomiędzy szkołami wyższymi oraz między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami
 • uznawanie i przejrzystość kwalifikacji nabytych w trakcie cyklu kształcenia wyższego oraz wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie

Jako pierwszy główny europejski program, Erasmus promuje działania na rzecz mobilności studentów (okresów studiów lub staży), nauczycieli (misja nauczania) oraz kadry akademickiej (okresy szkoleń) w państwach członkowskich UE.

W 2014 roku, Erasmus+ zastąpił istniejący program Erasmus przewidziany na lata 2014-2020 i objął także funkcjonujące wcześniej oddzielnie europejskie programy mobilności i szkoleń realizowane w ramach edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży. Wpisany w Strategię Europejską 2020, powinien przyczynić się również do wzmocnienia kompetencji celem zwiększenia szans zatrudnienia, wspierania i internacjonalizacji innowacji akademickich i instytucji szkolnictwa, promocji przejrzystości i spójności narzędzi stosowanych do uznawania nabytych kwalifikacji oraz do promowania współpracy między państwami członkowskimi UE oraz pozostałymi państwami.

Nowy program podzielony jest na trzy główne sektory: edukacja i szkolenia, młodzież i sport. Na lata 2014-2020 łączna kwota dofinansowania w poszczególnych sektorach wynosi:

 • 77,5% edukacja i szkolenia
 • 3,5% system gwarancji kredytowych
 • 10% młodzież
 • 1,8%.2 sport

Program Erasmus + realizowany jest w ramach trzech « kluczowych działań »:

 • Działanie 1 – Mobilność w celach edukacyjnych
 • Działanie 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Działanie 3 – Wsparcie reformy politycznej

Mobilność studentów w ramach programu Erasmus+ we Francji oraz w Polsce

 • Francja: drugi kraj pod względem liczby studentów wyjeżdzających (36 759) i trzeci pod względem liczby studentów zagranicznych przyjeżdzających do Francji w ramach programu Erasmus.
 • Polska: szósty kraj pod względem liczby studentów wyjeżdzających (15 521) i również szósty pod względem liczby studentów zagranicznych przyjeżdzających do Polski w ramach programu Erasmus.
 • Liczba polskich studentów wyjeżdzających do Francji w ramach mobilności akademickiej: 5 062 (rok akademicki 2012-2013)
 • Liczba studentów francuskich w Polsce: 3 256 (rok akademicki 2012-2013)

Programy Erasmus Mundus utworzone dzięki specjalnemu partnerstwu francusko-polskiemu:

Aktualnie funkcjonuje 15 programów (więcej informacji w katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich)

Więcej informacji:

Źródło: Komisja Europejska 2013-2014

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony