Co to jest oddział dwujęzyczny?

Kraków
Istnieją w Polsce szkoły, w których lekcje matematyki, biologii lub geografii są prowadzone w języku francuskim. Takie oddziały, nazywane oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim, działają na ogół w publicznych szkołach, które oferują uczniom lekcje języka francuskiego w zwiększonym wymiarze (min. 6 godzin w tygodniu) oraz lekcje wybranych przedmiotów niejęzykowych prowadzone częściowo lub całkowicie w języku francuskim.
Pierwsze oddziały dwujęzyczne z językiem francuskim powstały w Polsce w 1991 roku. W tamtym czasie wiele krajów Europy środkowej i wschodniej uważało, że znajomość języków obcych jest niezwykle istotna, zwłaszcza w perspektywie zbliżenia się do Unii Europejskiej.
Tendencja ta wyrażała się w rosnącym zainteresowaniu nauczaniem popularnie zwanym „dwujęzycznym”, co w praktyce oznacza, że nauczany język jest również używany do nauczania co najmniej jednego wybranego przedmiotu niejęzykowego. Obecnie w Polsce działa 31 oddziałów dwujęzycznych w 21 szkołach w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu i Warszawie. Uczniowie uczęszczający do tych oddziałów mają okazję uczyć się co najmniej dwóch przedmiotów w języku francuskim. Mogą to być przedmioty humanistyczne i społeczne (historia, geografia, wychowanie obywatelskie, historia sztuki), matematyczne (matematyka, informatyka) lub przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia), a nawet wychowanie fizyczne. Ten typ nauczania sprzyja dynamicznej dwujęzyczności oraz rozwojowi kompetencji wielojęzyczności u uczniów. Od kilku lat licealiści z oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w Polsce mają możliwość zdawania w ostatniej klasie liceum egzaminów DELF na poziomie B2. Dyplom DELF B2 jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem kompetencji językowych i źródłem motywacji uczniów. Uczniowie z oddziałów dwujęzycznych kontynuują studia w najlepszych uczelniach i mają szerokie możliwości uzyskania dobrej pracy oraz rozwoju zawodowego. Uczniowie ci w trakcie nauki asymilują dwie kultury, dzięki czemu są doskonałymi ambasadorami zarówno Polski jak i Francji.

Film zrealizowany przez uczniów i pedagogów oddziału dwujęzycznego w ZSO nr 7 w Krakowie pokazuje, jak wygląda od środka oddział dwujęzyczny.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Nasze filmy

Przydatne strony