Konferencja na Uniwersytecie w Arras - La combinatoire lexicale : corpus et dictionnaires"

od 06 czerwca
2019
do 07 czerwca
2019
Na Uniwersytecie w Arras, w dniach 6-7 czerwca 2019 roku, odbyła się międzynarodowa konferencja, której tematem była "La combinatoire lexicale : corpus et dictionnaires". Było to pierwsze z serii spotkań o roboczej nazwie "France-Europe Centrale et Orientale". W zamyśle organizatorów, miało ono stanowić zaczątek współpracy środowisk akademickich francuskiego i środkowo- oraz wschodnioeuropejskiego w dziedzinie badań językoznawczych (teoretycznych i stosowanych) oraz literaturoznawczych. W murach Uniwersytetu Artois w Arras spotkało się blisko 100 wykładowców i doktorantów z uczelni francuskich, hiszpańskich, belgijskich, brazylijskich, polskich, litewskich, albańskich i czeskich.

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu Artois w Arras prof. Pasquale Mammone, zaś pierwszy wykład pt. "De la pertinence de la troisième articulation du langage : les virtualités combinatoires" wygłosił prof. Salah MEJRI (Univ. Sorbonne Paris Cité Paris13). Obrady toczyły się w dwóch sesjach równoległych; przewidziano też sesje plenarne. Szczegółowa tematyka wystąpień była zróżnicowana, a zagadnieniem wiodącym były problemy związane z pojęciem kolokacji w języku.

Idea systematycznej współpracy badaczy spotkała się z żywym odzewem nie tylko w środowisku pomysłodawców, tj. Uniwersytetu Artois w Arras i uczelni partnerskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - w szczególności Polski, Litwy, Czech - ale przekroczyła dość restrykcyjnie zakreślone granice geograficzne znajdując adeptów także z innych kontynentów (Afryki, Ameryki i Azji), których przyciągnęła atrakcyjna tematyka proponowana jako materia do wspólnej refleksji. Nie dziwi więc pytanie powszechnie stawiane przez uczestników konferencji zorganizowanej tym razem przez Uniwersytet Artois w Arras o datę i miejsce następnego spotkania.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu Instytutu francuskiego w Polsce.
 

Przydatne strony