Druga edycja polsko-francuskich warsztatów naukowych

od 13 lutego
2019
do 14 lutego
2019
Warszawa
13-14 lutego w Warszawie odbyła się druga edycja wspólnych warsztatów badawczych PAN i CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
Naukowcy z obu krajów wzięli udział w dwóch dniach prezentacji, plakatów i dyskusji.

Ze strony francuskiej było 9 naukowców, reprezentujących takie instytucje jak: Institut de Biologie Structurale w Grenoble, Institut de Biologie Integrative de la Cellule w Paryżu, Laboratoire d'Architecture et fonction des macromolécules biologiques w Marsylii i Laboratoire de Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale.

Po warsztatach, zarówno naukowcy polscy jak i francuscy wyrazili chęć kontynuacji dalszych kontaktów nawiązanych podczas warsztatu PAN-CNRS.

CNRS jest pierwszym współwydawcą PAN na świecie i ma pozycję czołowego partnera w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań w Polsce i Europie Środkowej. Ma zamiar zainicjowanie nowej współpracy z PAN w celu stworzenia projektów badawczych w ramach dwustronnych, wielostronnych i europejskich.
 

Od lewej – dr Chantal Khan-Malek, z-ca dyr. DERCI CNRS, prof. Roman Słowiński, Wiceprezes PAN, dr Anna Plater-Zyberk, dyr. BWZ PAN

Przydatne strony