Finał Europy Środkowej konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”

15 maja
2019
Warszawa

Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z Instytutami Francuskimi w Austrii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, zorganizował pierwszą edycję konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” (Ma Thèse en 180 Secondes, MT180), który odbył się 15 maju 2019 w Warszawie.

Finał Europy Środkowej odbył się w Pałacu Kazimerzowskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konkursie pozwala doktorantom z krajów uczestniczących (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Austria) zaprezentować swoje badania w języku francuskim, w prostych słowach i przed zróżnicowaną publicznością. Każdy uczestnik ma dokładnie 3 minuty, aby przedstawić swój temat w jasny, zwięzły i przekonujący sposób, korzystając przy tym tylko z jednego slajdu.


Wyniki konkursu :

- 1. miejsce (stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji): Aleksandry Dobosz z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
- 2. miejsce (vouchery na zakup książek naukowych): Clary van Hoey z Uniwersytetu Wiedeńskiego,
- 3. miejsce (vouchery na zakup książek naukowych): Annie Rucińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Nagroda Publiczności ufundowana przez NAWA: Alicja Chwieduk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Filmik z polskiego finału, który odbył się 29 marca 2019.


 

Przydatne strony