Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

06 czerwca
2017
Warszawa
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) organizują 6 czerwca br. trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie.
 
Trzecia edycja zorganizowana zostanie w ramach obchodów 60 rocznicy współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk oraz Centre National de la Recherche Scientifique (Krajowym Centrum Badań Naukowych).
 
Forum ma na celu :
- przedstawić francusko-polską współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukową w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
- podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji 
«Horizon 2020».
 
W wydarzeniu weźmie udział blisko 200 uczestników w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie, polskie i francuskie władze naukowe, partnerzy projektów Polonium oraz przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.
 
Forum organizowane w dwóch częściach, zainaugurowane zostanie przez Pana Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciela Ambasady Francji w Polsce oraz Pana Jean-Pierre’a Bourguignon, dyrektora European Research Council. Jedna z sesji plenarnych poświęcona będzie wyzwaniom oraz strategiom rozwoju współpracy Polskiej Akademii Nauk z Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednej z dwóch równoległych sesji tematycznych: pierwszej o dwustronnej współpracy naukowej w ramach programu Polonium – pierwszy krok w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020 (10-minutowe prezentacje) lub drugiej warsztatowej na temat promocji badań, wspierania rozwoju innowacji (transfer nowych technologii, start-up...) oraz roli humanistyki dla rozwoju innowacji.
 

Program Forum

 
W ramach sesji tematycznych uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania plakatu swoich polsko-francuskich osiągnięć. *
 
W trakcie sesji poświęconej współpracy naukowej w ramach programu Polonium uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia ustnej prezentacji swoich polsko-francuskich osiągnięć.** Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji projektów, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych miejsc.
 
 
Rejestracja na Forum jest bezpłatna i obowiązkowa. Zapisu należy dokonać do 30 maja 2017 r. poprzez stronę https://goo.gl/forms/IRH54myb3rZh8Pyj2
 
*Plakat w języku angielskim. Maksymalna szerokość 82 cm.
**Prezentacja w języku angielskim trwająca 10 minut.

Przydatne strony