Francusko-polska konferencja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

29 listopada
2018
Łódź
Tematem konferencji będą najnowsze odkrycia zaprzyjaźnionych polsko-francuskich zespołów badawczych pracujących w dziedzinie chemii organicznej. Dodatkową okazją do spotkania jest jubileusz Prof. Janusza Zakrzewskiego, który kończy w tym roku 70 lat

Związki prof. Zakrzewskiego z Francją są już niemalże tradycyjne, odkąd w roku 1981 wyjechał na długi staż podoktorski do Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS w Gif sur Yvette, gdzie zajmował się aktywacją wiązania C-H w alkenach za pomocą polihydrydowych kompleksów renu, irydu i rutenu oraz p-kompleksami metali przejściowych ze związkami heterocyklicznymi. Do Institut de Chimie des Substances Naturelles w Gif sur Yvette wrócił w roku 1988, aby rozpocząć długoletnią współpracę z doktorem Charles Giannottim w dziedzinie reakcji fotoutleniania alkanów katalizowane polioksowolframianami, która trwała aż do połowy lat dziewięćdziesiątych. 

W roku 1996 rozpoczął bardzo owocną współpracę z profesorem Gérardem Jaouenem z Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris: Laboratoire de Chimie Organometallique, a rok później z Ecole Normale Superieure de Cachan: PPSM Laboratoire de Photophysique and Photochimie Supramoleculaires et Macromoleculaires (między innymi profesor Jacques Delaire). Współpraca z ośrodkiem w Cachan w zasadzie trwa do dziś i zaowocowała istotnymi odkryciami w dziedzinie fotofizycznych badań nad pochodnymi ferrocenu, fosfaferrocenu i azaferrocenu (z uwzględnieniem optyki nieliniowej). 

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi, w dniu 29 listopada br. od godz. 9:00.
 

Przydatne strony