I edycja Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego: Finał ogólnopolskiego konkursu „Mój pomysł na innowację”

28 listopada
2019
Warszawa
Z okazji I edycji Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego Komitet organizacyjny obchodów zorganizował konkurs zatytułowany „Mój pomysł na innowację”, by pokazać umiejętności i pomysłowość nauczycieli języka francuskiego w Polsce. W skład komitetu organizacyjnego weszły stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego oraz romanistów polskich (Prof-Europe, Europa Języków i Kultur, Łódzkie bardziej francuskie, Bilinguis, Plejada), Przedstawicielstwo Alliance française w Polsce, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), grupa Ambasad, Przedstawicielstw i Instytucji Frankofońskich (GADIF) oraz Instytut Francuski w Polsce.

Finał konkursu odbył się 28 listopada w ORE i został zainaugurowany przez dyrektorkę ORE panią Marzennę Habib oraz ambasadora Francji w Polsce pana Frédérica Billet.

Następnie siedem finalistek przedstawiło swoje projekty w obecności komisji konkursowej złożonej z pani Janiny Zielińskiej, byłej dyrektorki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka francuskiego i byłej wiceprezeski a następnie doradcy prezesa Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, pani Agnieszki Dryjańskiej reprezentującej Instytut Romanistyki w Warszawie, pani Anny Topór, dyrektorki kursów w Instytucie Francuskim w Warszawie, pana Jacka Mulczyka Skarżyńskiego zwanego Panem od francuskiego, autora wideoklipów do nauki języka francuskiego w internecie oraz pana Benoit Villette, współzałożyciela Zexperts FLE.

Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wysłuchali wykładu pana Adama Knapika z Polskiej Akademii Nauki w Brukseli na temat zawodu nauczyciela języka francuskiego.
Spotkanie zamknęła pani Laurence Capelle, delegatka generalna Wallonie Bruxelles internationale i prezeska GADIF.

Pierwszą i drugą nagrodę, którą jest wyjazd na staż pedagogiczny do Francji w lecie 2020 roku, otrzymały pani Agnieszka Spisacka-Kraciuk z Piastowa oraz pani Kinga Zroska-Lisowski z Pszczyny za projekty odpowiednio Polska-Senegal: dar dla uczniów z Bignona” oraz „Dzięki francuskiemu… łatwiej o pracę!”. Gratulujemy również pozostałym finalistkom: paniom Annie Klinger, Agnieszce Paciej-Motyl, Oldze Wrońskiej, Andréa Rando Martin i Joannie Wrobel, których projekty zostały docenione przez jury, jak i uczennicom z Lublina, Rzeszowa, Katowic i Łodzi, laureatkom konkursu „Mój nauczyciel od francuskiego jest genialny!”, które przyjechały pod opieką swoich nauczycielek i również zostały nagrodzone.

Tego samego dnia pani Marzenna Habib, dyrektorka ORE i pan Georges Diener, radca ds. współpracy kulturalnej, podpisali umowę o kontynuacji współpracy pomiędzy ORE i Instytutem Francuskim w Polsce w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Nasze filmy

Przydatne strony