II Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi „Ochrona dzieci"

27 listopada
2017
Kraków

27 listopad, 10.00-14.30
Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
im. Stanisława Wyspiańskiego
 
 Rozwój cywilizacyjny, w tym rozwój telekomunikacyjny obserwowany w ostatnich latach wyraźnie zmienił środowisko naturalne. Sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM), emitowane przez urządzenia łączności bezprzewodowej, uważane są za największe energetyczne zanieczyszczenie na Ziemi i trudno znaleźć takie miejsce, gdzie nie występują. Problem ten wzbudza spore zaniepokojenie wśród obywateli i dlatego poszczególne kraje, samorządy oraz organizacje pozarządowe podejmują różnorodne działania w zakresie ochrony ludzi przed tym rodzajem skażenia środowiska.
 

Wydarzenia w Twoim mieście


17
czerwca

Przydatne strony