Instytut Francuski w Polsce i Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały umowę o współpracy

03 listopada
2016
3 listopada br. dyrektor IFP pan Stanislas Pierret i wicedyrektor ORE pani Beata Jancarz-Łanczkowska (link https://www.ore.edu.pl/)  podpisali trzyletnią umowę o współpracy, która ma n celu rozszerzenie i poprawę jakości nauczania języka francuskiego w polskim systemie oświaty oraz  kontynuowanie wcześniejszej współpracy.
Strony umowy będą wspólnie organizowały szkolenia dla nauczycieli języka francuskiego. Tematyka szkoleń będzie dotyczyć zwłaszcza nauczania języka na etapie wczesnoszkolnym, jak również wprowadzenia do nauczania języków zagadnienia projektu zawodowego.
 
Instytut Francuski pragnie także wspólnie z polskimi władzami edukacyjnymi kontynuować dowartościowywanie oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim, których praca zasługuje na najwyższe uznanie.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Przydatne strony