Jubileusz 90-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

11 października
2019
Cieszyn
W piątek 11 października 2019 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyły się uroczyste obchody 90-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

Obchody rozpoczęły się przypomnieniem bogatej historii Liceum im. Mikołaja Kopernika. Na wstępie głos zabrali znamienici goście: pan Jerzy Buzek, były przewodniczący, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego pana Jana Olbrychta jego asystent, pan Mieczysław Szczurek, starosta Powiatu Cieszyńskiego, pan Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, pani Elżbieta Sobieska, wicedyrektorka Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz pani Gabriela Staszkiewicz, Prezydent Cieszyna. Wszyscy gratulowali szkole i jej pracownikom oraz podkreślali znaczenie II LO dla miasta i regionu. Pan Jan Kawulok, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, wręczył dyrektorce szkoły pani Reginie Rakowskiej medal zasługi.

Następnie goście obejrzeli spektakl przygotowany przez uczniów i nauczycieli II LO, który był muzyczną opowieścią o 90 latach istnienia szkoły. Na zakończenie goście zostali zaproszeni do szkoły na wspólny obiad i zwiedzanie klas, w których uczniowie przygotowali różne atrakcje.

Pani Roselyne Marty, attachée ds. współpracy językowej reprezentująca Ambasadę Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce, z którym szkoła współpracuje na mocy umowy z 2015 roku podpisanej również przez Starostą Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur. Od podpisania umowy II LO jest placówką przygotowującą do państwowych egzaminów DELF oraz szkołą partnerską Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego w Polsce. Nauczycielka języka francuskiego pani Aleksandra Żołnowska, będąca aktywnym członkiem projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, propaguje w szkole frankofonię zwłaszcza poprzez wymiany szkolne i konkursy. W liceum 145 uczniów uczy się języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a ok. 60 uczniów wybrało francuski rozszerzony w ramach klas frankofońskich, czyli 5 godzin języka francuskiego tygodniowo.

Z okazji jubileuszu szkoły składamy najlepsze życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom II LO w Cieszynie.
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Przydatne strony