"Kiedy uciekał rowerem wodnym", wystawa Philémona Vanorlé

od 12 grudnia
2014
do 17 grudnia
2014
Wrocław
6 tygodni. Tyle czasu wystarczyło belgijskiemu artyście Philémonowi Vanorlé na dokonanie delikatnej interwencji w przestrzeni publicznej i przygotowanie wystawy Kiedy uciekał rowerem wodnym, która jest zapisem jego przeżyć i doświadczeń podczas wrocławskiej rezydencji.

Philémon Vanorlé - poeta miasta, narrator, wnikliwie eksplorujący/czytający efemeryczne oraz spektakularne zjawiska przestrzeni miejskiej. Tak można określić artystę-rezydenta, który na 6 tygodni przyjechał do Wrocławia w ramach laboratorium ulicy MIASTOPROJEKT do Studia BWA Wrocław. Był to też okres pracy nad kolejnym etapem realizowanego przez belgijskiego artystę już od 2007 roku fotograficznego projektu Basse-Cour (Gospodarstwo), podającego analizie miejskie absurdy.


Przyglądając się miejscowym historiom, tradycjom, celebracją traum oraz modulując konwencje i zastałe sytuacje, Philémon tworzy obraz naszej rzeczywistości widziany oczami obcego-przybysza. Relacyjność między jego wrażeniami a obiektami powstałymi w przestrzeni Studia BWA ma bardzo intymny i nastrojowy charakter. Niepozbawiona jednak lekkiego dowcipu wrażliwość Philémon pozwala odbiorcy na wkroczenie w jego świat, który tworzy za pomocą form rzeźbiarskich, instalacji site-specific, zdjęć, wykorzystując często zbędne, porzucone przedmioty.


Wernisaż wystawy Kiedy uciekał rowerem wodnym połączony będzie z oficjalnym zamknięciem Studia BWA Wrocław, które z powodu prac remontowanych całej kamienicy przy ul. Ruskiej 46 zostanie zamknięte i tym samym przemieni się w podróżujący projekt. Przed kolejny rok OUT OF STH i MIASTOPROJEKT będą prezentować najciekawsze działania i idee w różnych miastach Polski. Powracamy w 2016 roku wraz z kolejną edycją Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH.


Rezydencje artystyczne są ważnym punktem w programie MIASTOPROJEKTU – laboratorium ulicy realizowanego przy Studio BWA Wrocław i skupionego wokół różnych zjawisk w sferze publicznej. MIASTOPROJEKT to również platforma do poszerzania współpracy międzynarodowej i promocji wrocławskich artystów. Dlatego też w ramach programu rezydencyjnego we francuskim Lille przebywa obecnie artysta Krystian TRUTH Czaplicki.


Pobyt zorganizowany w ramach partnerstwa między BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej i La Malterie Stowarzyszenie Lille, przy wsparciu Miasta Lille, Instytutu Polskiego w Paryżu, Ambasady RP w Paryżu, Instytutu Francuskiego w ramach umowy z miastem Lille, Miastem Wrocław i Europejską Stolicą Kultury - Wrocław 2016.

Wystawa rezydenta w ramach laboratorium ulicy MIASTOPROJEKT
12-17 grudnia 2014
wernisaż: piątek, 12 grudnia 2014 godz. 19:00


Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a, p. II
Wrocław

Wydarzenia w Twoim mieście


31
maja

Nasze filmy

Przydatne strony