Konkurs Komisji Europejskiej „Juvenes Translatores”

02 września
2020
Rokrocznie Komisja Europejska organizuje konkurs tłumaczeniowy "Juvenes Translatores” adresowany do siedemnastolatków uczących się w liceach w krajach Unii Europejskiej. Celem konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zawodu tłumacza, a także ukazywanie młodym ludziom, jak wielkie znaczenie mają kompetencje językowe w komunikacji międzykulturowej.

W bieżącym roku szkolnym konkurs odbył się on-line w warunkach bardzo zbliżonych do tych, w jakich pracują obecnie tłumacze. Tematem bieżącej edycji było: „W jaki sposób młodzi ludzie mogą współtworzyć przyszłość Europy?” Na konkurs napłynęło bardzo wiele dobrych prac w 150 konfiguracjach językowych (na 552 możliwych).

Laureatem z Polski został Paweł Piestrzeniewicz, uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. Wybrał tłumaczenie z języka francuskiego na polski.

Liceum im. S. Sempołowskiej było jedną z pięciu polskich szkół, które w 1991 roku otworzyły pierwszą sekcję dwujęzyczną z językiem francuskim. Obecnie istnieje 21 takich sekcji w 19 placówkach, w tym w 9 szkołach podstawowych i 12 liceach. Do oddziałów dwujęzycznych LO im. S. Sempołowskiej uczęszcza dziś 261 uczniów, którzy uczą się intensywnie języka francuskiego oraz innych przedmiotów w języku francuskim, takich jak biologia, historia, chemia, matematyka, fizyka. LO im. S. Sempołowskiej zostało wyróżnione znakiem jakości LabelFrancEducation nadanym 9 szkołom w Polsce przez francuskie Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych, które prowadzą rozszerzone nauczanie języka francuskiego i wybranych przedmiotów niejęzykowych po francusku.

Uroczystość przyznania nagród 28 najlepszym młodym europejskim tłumaczom, laureatom konkursu „Juvenes Translatores” 2019 odbyła się w przestrzeni wirtualnej 8 maja, w przeddzień Dnia Europy.

Gratulujemy Pawłowi i pozostałym laureatom!
https://www.youtube.com/watch?v=dlAgQ3E8asY

Zapisy do udziału w następnej edycji konkursu będą trwały od 2 września do 20 października 2020.

Więcej na stronie https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_pl
 
 

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Partnerzy:

Nasze filmy

Przydatne strony