Książę de Ligne i Europa wieku oświeconego

Warszawa
Od Brukseli Po Wenecję, od Wiednia po Petersburg, cała ówczesna Europa pachniała pudrem i kobietami! Po Casanowie, inny słynny pamiętnikarz epoki książę Charles-Joseph de Ligne, również objechał Europę jako wojskowy i jako amant, zanim oddał się pisaniu.
W Warszawie natomiast Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii zorganizowała konferencję poświęconą temu "najsłynniejszemu Walończykowi",  która odbędzie się 18 maja o godz. 17.00.

Z udziałem Marka Ziółkowskiego wicemarszałka Senatu, Jacques'a Deckera, Sekretarza Królewskiej Akademii Języka i Literatury Francuskiej w Belgii oraz  Remigiusza Foryckiego, Dyrektora Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapisy pod adresem: romanistyka@uw.edu.pl, lub telefonicznie 022 55 20 432.

Wydarzenia w Twoim mieście


06
grudnia

Przydatne strony