LabelFrancEducation: trwa nabór wniosków w ramach kampanii 2020

30 marca
2020
LabelFrancEducation jest znakiem jakości w dziedzinie edukacji przyznawanym przez francuskie Ministerstwo ds. Europy i spraw zagranicznych szkołom z oddziałami dwujęzycznym, które prowadzą nauczania języka francuskiego w zwiększonym wymiarze godzin oraz nauczanie przynajmniej jednego przedmiotu w języku francuskim zgodnie z miejscowymi programami nauczania.
Światowa sieć placówek wyróżnionych tym znakiem jakości liczy obecnie 393 sekcje dwujęzyczne z 58 krajów, w których uczy się blisko 130 000 dzieci.
W Polsce znak LabelFrancEducation posiada 9 szkół.
 W br. wnioski o przyznanie LabelFrancEducation można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu należy: Szkoły, którym wygasa termin, na jaki został przyznany labelFrancEducation i chcą go przedłużyć lub rozszerzyć powinny dostać e-mail z hasłem do zalogowania się na platformie. Tam znajdą wniosek do wypełnienia. Szkoły, które nie dostały hasła prosimy o kontakt z placówką dyplomatyczną (adresy jak wyżej).
Uwaga: procedura przyznawania wniosków jest od tego roku całkowicie zdygitalizowana. Nie ma potrzeby wysyłania wniosków do placówki dyplomatycznej. Instrukcja postępowania jest dostępna po kliknięciu na link Notice établissements. (do pobrania poniżej)
W przypadku pytań prosimy pisać na adres fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr lub roselyne.marty@institutfrancais.pl
Terminy
  • 17 stycznia 2020: początek naboru wniosków
  • 30 marca 2020: zakończenie naboru
  • 23 kwietnia: analiza wniosków przez placówki dyplomatyczne
  •  7 czerwca 2020: posiedzenie komisji międzyresortowej do rozpatrzenia wniosków
  • Wrzesień-październik 2020: publikacja rozporządzenia z listą szkół, którym został nadany LabelFrancEducation

Instytut Francuski w Polsce

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Napisz do nas

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Napisz do nas

Przydatne strony