Mechanizmy porozumienia: Judit Kurtág i Guillaume du Boisbaudry

23 kwietnia
2013
Kraków
Siódme spotkanie z cyklu „Mécanismes pour une entente”

Judit Kurtág

Poprzez techniki wideo, fotograficzne i muzyczne, Judit Kurtág zmusza nas do refleksji nad pamięcią, tożsamością oraz czasem. Jej poetyckie prace, wykorzystujące nadruk, wymazywanie oraz rytm, generują znaczenia zarówno w statycznych, jak i ruchomych obrazach.


Guillaume du Boisbaudry
Guillaume du Boisbaudry, architekt prowadzący teoretyczne i praktyczne badania dotyczące radykalnych doświadczeń życia w lesie oraz kultury leśnej. Prowadzi internetowy periodyk o filozofii i sztuce „Nécessaire”. Uczył filozofii sztuki przez pięć lat w École d’architecture Paris la Villette. Swoje poszukiwania opiera na podróżach po Francji, Polsce i Szkocji, gdzie poznaje różne utopijne realizacje, takie jak: założenie parkowe Steve Page’a, architektoniczne propozycje autokonstrukcji leśnej prowadzone przez ruch Reforesting Scotland oraz doświadczenia kultury leśnej w publicznym Croft 7 niedaleko Inverness. Wszystko to przywiodło go do opracowania propozycji nowego sposobu życia w lasach we Francji, czego przykładem mogą być miejskie ogrody leśne.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Wydarzenia w Twoim mieście


30
marca

Przydatne strony