Międzynarodowy Dzień Holocaustu

27 stycznia
2013
Kraków
« et l’Europe s’étonnera » „ ... i zdziwi się Europa” « ...and Europe will be stunned »


Film w reż Yael Bartana, artystki izraelskiej


Cykl filmów „Mary koszmary”, „Mur i wieża” oraz „Zamach” opowiada o działalności Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce — ruchu politycznego nawołującego 3 300 000 Żydów do powrotu do kraju ich ojców. Autor przeplata w filmach blizny nacjonalizmu i militaryzmu z narracją o izraelskim ruchu osiedlenia, marzeniach Syjonistów,  antysemityzmie,  Holokauście  i  o  palestyńskim  prawie  do  powrotu.


Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem Felicitas Heimann–Jelinek, byłej wicedyrektorki  Muzeum  Żydowskiego w Wiedniu.

Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków, ul. Dajwór 18


Wydarzenia w Twoim mieście


23
lutego

Przydatne strony