Nagroda Naukowa Rektora UG dla prof. Marca-Andre Selosse

20 marca
2019
W tym roku po raz pierwszy Jego Magnificencja Rektor przyznał Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla wybitnych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego. Otrzymują ją najlepsi naukowcy – nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe w kategoriach: nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczne.
Kapituła Nagrody przyznała w tym roku jedną nagrodę zespołową i pięć nagród indywidualnych.

Prof. Marc-André Selosse otrzymał jedną z tych prestiżowych nagród. Od wielu lat jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim (Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody) oraz w Muséum national d’Histoire naturelle w Paryżu. Na Uniwersytecie Gdańskim jest kierownikiem Laboratory of Plant Symbioses (LAPS). Specjalizuje się w  tematyce dotyczącej interakcji biologicznych, ekologii i ewolucji. Od 2010 r jest przewodniczącym Société Botanique de France, członkiem Académie d’Agriculture de France, redaktorem czasopism naukowych Symbiosis, New Phytologist oraz Botany Letters.

24 kwietnia br. pojawi się polskie tłumaczenie jego książki Jamais seul : Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations (po polsku: Nigdy osobno : Wielki świat mikrobów, czyli jak bakterie i grzyby kształtują rośliny, zwierzęta oraz… cywilizacje!).

Więcej informacji na stronie UG
 

Przydatne strony